Skip to main content

Ny idrottshall och konstverk på Slättgårdsskolan invigt

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 12:45 CEST

Kultur- och fastighetsroteln i Stockholms stadshus

Pressmeddelande

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd
 
Simon Rothstein Frankander
Pressansvarig
0768- 251604

Madeleine Sjöstedt (FP):

Tack vare elever, föräldrar och lärare invigdes ny idrottshall och konstverk på Slättgårdsskolan

I dag invigde kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) Lina Selanders videkonstverk i Slättgårdsskolans nya idrottshall, som också invigdes. Såväl hall som konstverk har uppkommit i nära samarbete med elever, lärare, föräldrar och personal på skolan.

- Både föräldrar och barn har visat ett stort engagemang för att den nya idrottshallen ska bli verklighet och det är tack vare dem som hallen nu har kommit på plats. Jag vill framföra stadens tack till er,  sade kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

Stockholms färskaste offentliga konstverk är en frukt av stadens enprocentsregel som garanterar konsten en plats när staden bygger om, till eller nytt.

- Att barnen själva har varit med i den konstnärliga processen som lett fram till konstverket är ett sätt att förankra verket i det rum och bland de elever det ska finnas i. Temat för verket är dialog och diskussioner kring frågor rörande tolerans, demokrati och civilkurage – frågor som är särkilt viktiga att uppmärksamma i skolan i en tid när Sverige blir allt mer globalt, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

Selander är, bland annat, utbildad vid Valand och arbetar framförallt i text, ljud och video. I konstverket på Slättgårdsskolan har hon velat lyfta fram den kulturella mångfald som finns i Bredäng och placera barnen och deras livsberättelser, språk och historia i centrum. Under en veckas workshop fick eleverna gestalta olika teman från sina liv genom iscensättningar, animationer, bilder, fotografier och text. Detta har sedan legat till grund för videoinstallationen.

Fakta:

I entrén till skolans gymnastiksal har konstnären Lina Selander skapat ett filmat bildspel om barnens liv, i form av en trekanalig videoinstallation. De tre skärmarna syns även utifrån när man passerar.