Skip to main content

Olaglig upphandling kostar skattebetalarna miljontals kronor

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2017 11:34 CET

Dagens Nyheter rapporterar idag om att Stockholms stads avtal om skoltaxi och persontransporter är olagliga och kan ge staden böter på 10 miljoner kronor. Det framgår av en dom i Förvaltningsrätten. Lotta Edholm (L) menar att det visar på en brist på politiskt ledarskap, och har tidigare krävt en extern granskning av stadens misslyckade upphandlingar.

- Socialdemokraternas upphandlingshaveri innebär nu alltså ännu en miljonrullning för skattebetalarna, samtidigt som barn och föräldrar fortfarande utstår osäkerhet i hur det ska bli framöver och vem som ska köra skolskjutsen. Det här visar återigen på behovet av att genomlysa hur staden arbetar med upphandlingar och hur det politiska ledarskapet ser ut, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.

Bakgrunden till domen är att Stockholms stad på kort tid tvingades teckna avtal direkt med utförare för att lösa skolskjuts och transporter för vuxna med funktionsnedsättning, efter att stadens ledning avbrutit upphandlingen på grund av för dyr prisbild och därefter misslyckats med en direktupphandling.

- Karin Wanngård (S) kan inte ens svara på varför man väntade så länge med att avbryta upphandlingen, vilket tvingade serviceförvaltningen till den här panikåtgärden som nu visar sig vara olaglig. Det är total brist på politiskt ledarskap, säger Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.


För mer information och kontakt: Liberalernas pressjour: 076 1229 486