Skip to main content

Påverka förskolan via webben

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 09:11 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
Skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Påverka förskolan via webben

Stockholms förskoleplan ska revideras under 2012. Utöver det vanliga remissförfarandet till berörda nämnder kommer Stockholms stad att ha en öppen remiss för allmänheten. När förslaget till förskoleplan sänds ut på remiss kommer det även att publiceras på webben, med möjlighet för föräldrar och andra intresserade att ta dela av förslaget, diskutera och komma med synpunkter.

- Ett viktigt uppdrag för oss kommunpolitiker är att ständigt hitta nya vägar till dialog med medborgarna. Förskoleplanen är ett konkret dokument där vi vet att många föräldrar och andra har kloka synpunkter. De förslag och synpunkter som inkommer via webben kommer att beaktas i den slutliga remissammanställningen och utarbetandet av ett färdigt förslag till kommunfullmäktige, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Läs mer på Lotta Edholms blogg.