Skip to main content

​Regeringen flyttar 10 000 jobb från Stockholm – utan att Stockholms stad ombetts lämna synpunkter

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 15:45 CET

Den parlamentariska landsbygdskommittén har föreslagit att 10 000 statliga jobb ska flyttas från Stockholm – men regeringen har inte bjudit in Stockholms stad att svara på remissen. Detta trots att förslagen i allra högsta grad slår mot Stockholms arbetsmarknad. Nu riktar Liberalerna en uppmaning till majoriteten i Stockholms stad att lämna stadens synpunkter på förslaget i alla fall.

-  Förslaget i sig visar en märklig och statisk syn på jobbtillväxt. Vi behöver reformer som ger mer jobb i hela landet och vi behöver fler arbetstillfällen i storstädernas ytterstadsområden, som erbjuder pendlingsmöjligheter och möjlighet för de anställda att bo kvar i staden. Att flytta 10 000 jobb ut ur Stockholm utan att bjuda in staden att föra fram sin syn på saken är faktiskt oseriöst. Stockholm bör ta chansen att svara i alla fall, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Genom att inte bjuda in Stockholm att svara undergrävs legitimiteten i förslaget. Regeringen visar tydligt att man nonchalerar hela förfarandet med att skicka ut frågor på remiss, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Istället för att remittera förslaget till Stockholms stad återfinns på remisslistan till exempel Föreningen Pilgrim i Sverige, samt Föreningen Allmogekon, Svenska Alpackaföreningen och De recirkulerande vattenbrukarna Sverige. Jag har inget emot att Alpackaföreningen och andra tycker till, men det borde Stockholms stad också inbjudas att göra, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Regeringen har remitterat ut Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) "För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd". Läs betänkandet här.

Ett av förslagen är att flytta 10 000 statliga jobb ut ur Stockholm. Stockholms stad finns dock inte med på remisslistan.

Länk till remissmissivet här.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86