Skip to main content

(S) bör ta chansen för bostäder på Riddarholmen

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 15:04 CET

Regeringen har idag tillsatt en förhandlingsperson som ska verka för bostadsbyggande på statlig mark. I uppdraget ingår att föra samman lämpliga aktörer, för att få till stånd bostadsbyggande, i de fall man hittar lämplig mark.

Liberalerna föreslår att regeringen också bör ge utredaren i uppdrag att se över möjligt bostadsbyggande inom statens existerande fastighetsbestånd. Att omvandla kontorsfastigheter till bostäder är en av de många lösningar som kan bidra till att avhjälpa bostadsbristen i Stockholm.

Liberalerna föreslår i ett andra steg att Stockholms stad bör initiera en förhandling, i vilken staten ges möjlighet att ta över lämpliga objekt i stadens bestånd mot att kommunen tar över lämpliga objekt som kan bli bostäder. Detta skulle möjliggöra en ”bostadisering” av exempelvis Riddarholmen i Stockholm, samt ge möjlighet till fler bostäder i andra fastigheter i Stockholms innerstad.

-  Liberalerna har ett antal gånger approcherat regeringen om att flytta myndighetsverksamhet ut ur city för att på så sätt möjliggöra fler bostäder och ett ökat folkliv i innerstaden. Bland annat gäller detta Riddarholmen, där inte en enda person bor idag men som skulle kunna bli en mycket attraktiv ny stadsdel om vi skapade bostäder där, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Stockholm behöver fler bostäder och fler områden där det både går att jobba och bo. Om staten möjliggör omvandling av delar av sina myndigheter i City skulle dessutom kunna medföra betydande besparingar i statens budget och ge stor vinning för skattebetalarna, samtidigt som Stockholm får fler välbehövliga bostäder i attraktiva lägen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.


Fakta:

Länk till Regeringsuppdraget om förhandlingsperson för bostadsbyggande på statlig mark

Länk till Ekonomistyrningsverkets rapport (2013) om konsekvenser vid flytt av myndigheter från centrala Stockholm


Liberalernas förslag:

- Regeringen bör ge utredaren i uppdrag att se över möjligt bostadsbyggande inom statens existerande bestånd.

- Staden bör initiera en förhandling i vilken staten ges möjlighet att ta över lämpliga objekt i stadens bestånd samtidigt som kommunen tar över lämpliga objekt som kan bli bostäder.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86