Skip to main content

(S) osäkra på sin egen hantering av tomträttsavgälderna

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 08:26 CET

Efter stor debatt och beslut i kommunfullmäktige remitterar nu Socialdemokraterna ut ärendet om höjda tomträttsavgälder i Stockholm igen. Remitteringen gäller dock endast exploateringsnämnden.

Motiveringen är att majoriteten själva är osäkra på om besluten om tomträttsavgälder för småhus och flerbostadshus står sig i en rättslig prövning, vilken kommer att ske då besluten överklagats till Förvaltningsrätten. Detta på grund av att beslutet fattades utan att underlaget remitterats ut korrekt.

Lotta Edholm menar att det måste bli ett slut på Socialdemokraternas oseriösa hantering av beslut som får stora konsekvenser för stockholmarna:

-  Hela ärendet är dåligt skött av Socialdemokraterna. Trots starka protester, från i stort sett samtliga remissinstanser, valde de att ändå driva igenom beslutet. Och nu visar det sig dessutom att majoriteten har slarvat så mycket med hanteringen av ärendet att det troligen inte klarar av en rättslig prövning. Det är inte ett seriöst sätt att hantera viktiga frågor på, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna försökte, utan resultat, att genom återremittering belysa bristerna i förslaget. Lotta Edholm varnar för avgäldshöjningens konsekvenser:

-  Med den situation vi har på Stockholms bostadsmarknad är det helt fel väg att gå att göra det drastiskt mycket dyrare att bo och svårare att bygga. Tomträttshöjningarna kommer att drabba tusentals stockholmare, där många hushåll kan få betala uppemot 1500 kronor mer i månaden för sin bostadsrätt. Stadens egna expertförvaltningar och bolag har därtill varnat för att beslutet innebär att det blir svårare att producera hyresrätter i centrala lägen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare

-  Vi liberaler vill istället att en höjning av avgälderna ska ske genom en årlig indexuppräkning. På så sätt undviker vi de negativa konsekvenserna av majoritetens förslag, samtidigt som avgälderna på sikt bättre kan avspegla markvärdena, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2016 att anta majoritetens förslag om höjda tomträttsavgälder för flerbostadshus och småhus.

Ärendena om höjda tomträttsavgälder för småhus och flerbostadshus remitterades i fredags (20/1) ut på nytt från Stadsledningskontoret till Exploateringsnämnden.

Sista dag för svar är 9 februari.

Ur remissbrevet:

”Kommunfullmäktige fattade den 26 oktober 2016 (sic!) beslut om nya avgälder för flerbostadshus. Därefter har besluten överklagats, bland annat med motiveringen att exploateringsnämnden inte ånyo fått yttra sig i ärende och att detta därför inte skulle vara korrekt berett.

Då det inte med säkerhet går att förutse utgången i en rättslig prövning, ges nu exploateringsnämnden tillfälle att yttra sig över kommunfullmäktiges beslut. Avsikten är att kommunfullmäktige ånyo ska kunna behandla frågan om fastställande av avgälden.”


För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86