Skip to main content

(S) tar ett steg tillbaka om Slussen

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2010 13:53 CEST

Kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus
Pressmeddelande

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och idrottsborgarråd 

Malin Henriksson
pressekreterare
076-12 29 163

(S) tar ett steg tillbaka om Slussen

Slussen ligger i hjärtat av Stockholm och knyter samman hela staden.  Under lång tid har det varit omöjligt att enas om en lösning för hur moderniseringen av detta nav skulle ske. Resultatet är att Slussen nu har blivit en farlig plats. Det måste finnas nät i taket för att inte betongen ska falla ner och skada de som passerar. Varje år faller fler och fler delar ner i Mälaren och Saltsjön.

- Oppositionen ser inte att Slussen är på väg att falla samman. De vill med en partipolitisk agenda ta ett steg tillbaka och därmed fördröja skapandet av en funktionell mötesplats, säger Madeleine Sjöstedt (FP) kulturborgarråd.

Socialdemokraternas skiss till nytt förslag öppnar upp för ny diskussion kring hög exploatering på Slussen. Något som Folkpartiet bestämt säger nej till.

Idag fattar stadsbyggnadsnämnden ytterligare beslut om trafiklösningen på nya Slussen. Folkpartiet fortsätter att lyssna på medborgarna i planeringen av gestaltningen men vi vill inte låta processen stanna upp. Slussen är idag i så dåligt skick att det nu är helt nödvändigt att sätta ned foten och fatta de viktiga besluten för framtiden. 7 av 10 stockholmare vill att Slussen byggs om, vi kan inte fördröja Slussen 20 år till. Sjöstedt säger vidare:

- Slussen kommer att bli ett spännande område där kulturverksamhet kommer att ingå som ett viktigt element för att skapa den dynamik som platsen kräver.  Vi vill inte gräva ner kulturen i en bunker som oppositionen vill. Kulturen ska lyftas fram, inte grävas ner och förringas.

Den nuvarande Slussen är en modernistisk skapelse tillägnad bilen. Den nya Slussen byggs för att rymma en stor mängd trafikslag: buss, tunnelbana, bilar, cyklar, båtar och gående. Planerna rymmer också en möjlighet för en framtida spårväg.  Detta omöjliggörs genom det förslag som oppositionen presenterade igår. Folkpartiet tycker att det är viktigt att det byggs en trafiklösning som öppnar de olika stadsdelarna för varandra och låter stadens rytm flöda och förenklar människors liv.

- Idag fattar vi beslut om den framtida trafiklösningen, t ex ska det fortsatta planarbetet se över hur de olika trafikslagen möts på huvudbron, säger Abit Dundar (FP) ledamot i stadsbyggnadsnämnden.