Skip to main content

(S)tockholm bromsar in – åtgärder krävs för bättre företagsklimat

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 11:27 CET

Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Antalet nystartade företag minskar nu betydligt snabbare i Stockholms stad än i riket, enligt ny statistik från Myndigheten för Tillväxtanalys. Lotta Edholm (L) befarar att tillväxtregionen Stockholm håller på att bromsa in till följd av uteblivna nationella och kommunala beslut samt en tilltagande konjunkturoro och vill se reformer för ett bättre företagsklimat:

- Nu krävs det kloka beslut för att Stockholm inte ska bromsa in ännu mer. En djupare nedgång i Stockholm i ett läge där vi snarare behöver få in fler i jobb skulle slå hårt mot människor. Jag konstaterar tyvärr att Stockholm styrs av en majoritet som är uttalat skeptiska mot allt som har med företagsklimat att göra, vilket såklart riskerar att leda till en värre situation, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- Vi liberaler vill att staden tar fram ett särskilt företagarprogram i samarbete med näringslivet. Staden behöver också göra större investeringar för att skydda handlare som upplever en stor otrygghet på flera håll i staden. Staten måste sluta kompetensutvisa anställda och studenter från Stockholm och göra det enklare för företag att rekrytera och att växa, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Antal nystartade företag i jämförelse
Stockholm Hela landet
Jämförelse Q3 2017 mot Q3 2016 - 13 % - 2 %
Jämförelse Q1-Q3 2017 mot Q1-Q3 2016 - 9 % - 4 %

Källa: Myndigheten för tillväxtanalys

Många av de faktorer som hindrar företagens tillväxt är beroende av nationella beslut och dessa beslut får särskilt stora konsekvenser för Stockholm som landets tillväxtmotor. När exempelvis otryggheten i samhället ökar och polisnärvaron minskar påverkar det också företagen, inte minst inom handeln. Utvisningarna av kvalificerad arbetskraft till följd av mindre fel från arbetsgivarens sida måste upphöra omedelbart.

Liberalerna vill se åtgärder inom följande områden:

Kompetensbristen

Ett av de största hindren för tillväxten i Stockholm är bristen på kompetens. Stadens viktigaste uppdrag är att säkerställa infrastruktur och möjligheten till kompetensförsörjning för Stockholms företag. 

  • Liberalerna vill göra det bland annat genom att locka en filial till ett utländskt toppuniversitet till Stockholm, 
  • Staden måste säkerställa en hög byggtakt för bostäder inklusive hyresrätter och genom att se till att det finns lokaler och aktiva näringslivscentra för alla slags företag. 
  • Utvisningarna av kvalificerad arbetskraft till följd av mindre fel från arbetsgivarens sida måste upphöra omedelbart.
  • Liberalerna vill också se förändrade regler för personaloptioner, som möjliggör för startupbolag och techbolag att erbjuda anställda att bli delägare i företag, och så kallade startupvisum, för att möjliggöra för fler med specialiserad och eftersökt kompetens att arbeta i Sverige och Stockholm.

Företagsklimatet

Stockholms stad rasar just nu i näringslivsrankningarna av företagsklimat, från plats 22 år 2014 till plats 123 i Svenskt Näringslivs senaste mätning.

  • Liberalerna vill att staden inrättar ett företagsråd där företagare och stadens politiker kontinuerligt kan diskutera företagarfrågor. Tillsammans med företagsrådet bör staden också ta fram ett näringslivsprogram, som sen utvecklas och utvärderas gemensamt.

Tryggheten

Ett av de största problemen för företag inom handel är stölder, hot, våld och rån. Inom handeln minskar också antalet nystartade företag med 6 % jämfört med Q3 2016 (på landsnivå). Detta är ett kännbart problem på flera håll i Stockholm och i Sätra, på Järva och i Spånga har handlare flera gånger stängt sina butiker temporärt i protest mot otryggheten. 

  • Liberalerna har budgeterat 100 miljoner för ytterligare, kommunalt upphandlade, trygghetsvakter med ordningsvakts förordnande som bland annat ska bemanna torgmiljöer i otrygga områden. Polisen behöver också stärkas och ges större möjlighet att arbeta uthålligt i otrygga områden.
  • Liberalerna vill också också inrätta en trygghetsjour dit handlare och andra kan ringa för hjälp vid akuta situationer. 

För ytterligare information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86