Skip to main content

Så knyter vi gymnasiet närmare högskolan

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 11:27 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
Skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Så knyter vi gymnasiet närmare högskolan

"Enligt en ny studie från Stockholms Akademiska Forum är samarbetet mellan gymnasieskolan och högskolan ofta begränsat. Trots att en majoritet av Stockholms elever läser studieförberedande gymnasieprogram saknas en naturlig kontakt med högskolorna i regionen för många. Därför vill vi som representanter från två av högskolorna och Stockholms stad gemensamt bygga bättre broar mellan gymnasieskolor och regionens stora lärosäten."

Det skriver Lotta Edholm (FP), skolborgarråd Stockholms stad, Stefan Nordlund, dekanus Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet, Eva Malmström Jonsson, prorektor KTH och Elisabet Blaus Rendahl, verksamhetschef Stockholms Akademiska Forum i en debattartikel i Dagens Samhälle.

"Genom vårt samarbete i Stockholms Akademiska Forum vill vi ta fram arbetsmodeller för hur strukturerad samverkan mellan gymnasieskolor och högskolor kan utvecklas. De samarbeten som existerar hittills har ofta skapats av eldsjälar med specialkunskap. För att alla gymnasieskolor ska kunna ta del av samarbetet och för att det ska fungera långsiktigt måste personer i ledande positioner, såväl i gymnasieskolorna som i högskolorna ta ansvar. Det måste också finnas en struktur för hur samarbetena ska inledas och utvecklas."

Läs hela artikeln här: http://www.dagenssamhalle.se/artikel/sa-knyter-vi-gymnasiet-naermare-hoegskolan-1380
Läs mer på Lotta Edholms blogg: http://lottaedholm.wordpress.com/2011/11/18/samverkan-mellan-hogskola-och-gymnasium-maste-utvecklas/