Skip to main content

Silverudd (L): Snöröjningen måste fungera

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 14:57 CET

De senaste dagarna har det kraftiga snöfallet i kombination med en otillräcklig snöröjning medfört stora störningar i framkomligheten på Stockholms gator och vägar. Det har bidragit till den mycket ansträngda kollektivtrafiksituation som just nu råder i Stockholmsområdet. I dagsläget är busstrafiken kraftigt nedsatt och skolor har tvingats hålla stängt.

-  Snöovädret får betraktas som exceptionellt. Men snöröjningen är en fråga om basal och samhällsviktig infrastruktur, och den måste fungera även under ansträngda förhållanden. Gör den inte det drabbas som nu stora delar av kollektivtrafiken, och då i förlängningen alla stockholmare som försöker ta sig till jobbet eller skolan. Och är vägarna i staden inte farbara kommer inte heller de assistansbilar och vägröjningsfordon som behövs fram, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden.

Liberalerna uppmanar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) att fram ett åtgärdsprogram för att se till att det finns en fungerande beredskap för snöröjningen. Partiet vill veta hur snabbt organisationen kan skalas upp för att få fram fler snöröjningsfordon.

-  Det kan inte kommit som en överraskning för någon att det skulle snöa, eftersom snöovädret prognosticerades redan för flera dagar sedan. När väl vintervädret kommer måste det finnas en beredskap för att hålla Stockholm igång, även om snön kommer tidigt på säsongen. Vi vill veta hur problemen nu hanteras och hur snabbt staden kan skala upp beredskapen ytterligare, om det visar sig att de kalla temperaturerna fortsätter och det blir en snörik vinter, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden.

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86