Skip to main content

Sjöstedt (FP): 20 miljoner till barnkulturåret 2014

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 10:54 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Madeleine Sjöstedt (FP)
Kultur- och fastighetsborgarråd

Karl Rydå
presschef
076-12 29 163


Sjöstedt (FP):
20 miljoner till barnkulturåret 2014

2014 kommer ett särskilt barnkulturår att genomföras i Stockholms stad och därför satsas 20 miljoner för att lyfta befintlig barnkultur och genomför nya aktiviteter, i samarbete med utbildningsförvaltningen, Kulturhuset Stadsteatern, förskolorna och andra aktörer.

- Barn- och ungdomskultur är högt prioriterat i Stockholm. Genom att satsa 20 miljoner på ett barnkulturår kommer barn och unga i ännu högre grad få möjlighet till kultur – både genom eget skapande och genom att ta del av professionell kultur.

Det säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP), med anledning av att Stockholms stad satsar 20 miljoner på genomförandet av ett barnkultur år 2014.

Fakta:

Med ett kulturår ska barn och unga i ännu högre grad få möjlighet till kultur – både genom eget skapande och genom att ta del av professionell kultur. Projektet ska ta avstamp i stadens program för barn- och ungdomskultur – Kultur i ögonhöjd, det ska ha ett mångfaldsperspektiv och ska nå barn och unga i hela Stockholms stad. Satsningen ska dels lyfta fram befintlig barn- och ungdomskultur, dels förstärka med nya aktiviteter. Satsningen genomförs i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern och utbildningsförvaltningen.