Skip to main content

Sjöstedt (FP): Fem arkitektkontor gör upp om Tekniska nämndhuset

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 11:46 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd

Karl Rydå
presschef
076-12 29 163

 

Sjöstedt (FP):
Fem arkitektkontor gör upp om Tekniska nämndhuset

Fem arkitektkontor gör upp om utformningen av Tekniska nämndhuset på platsen för gamla Söderstadion. De fem utvalda arkitektkontoren är Dorte Mandrup/Nyrens/Hosper, Berg FC Möller, BIG/Strategisk arkitektur/SLA, 3xN, Tema och Urban desing, Selgascano.

- Tekniska nämndhuset har alla förutsättningar att bli en märkesbyggnad. Intresset från så många arkitektkontor är ett gott betyg åt Stockholm. Det visar hur stort engagemanget är för att vara med och forma den nya Söderstaden, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd.

– Fem arkitektkontor kommer att göra upp om utformningen av Tekniska nämndhuset.  Alla fem bidrar med nya perspektiv på hur den nya byggnaden kan uppföras, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd.

Fakta:

Som första steg utvärderades om företagen har uppfyllt skallkraven. Under steg två utvärderades teamens arkitektoniska förmåga, projekteringsorganisation samt kapacitet och tillgänglighet. Referensprojekten har studerats och bedömts utifrån den gestaltningsmässiga och arkitektoniska förmågan för denna typ av uppgift. Slutligen har det även gjorts en bedömning av företagens kapacitet och tillgänglighet i Stockholm.

Motivering till urval:

Dorte Mandrup/Nyrens/Hosper/Mandaworks/Tyréns

Starkt sammansatt team med utmärkande referenser inom innovativa lösningar för byggnader så som skolor och kontor och erfarenhet av offentliga beställare.

Goda referenser och trovärdig approach i kombination med nytänkande inom kostnadseffektiva ramar och fokus på miljöaspekten. Aktivitetsbaserat syn på utformning av det offentliga rummet.

http://www.dortemandrup.dk/

http://www.nyrens.se/

http://english.hosper.nl/

http://www.mandaworks.com/

http://www.tyrens.se/

Berg FC Möller

Ett team som visat genomförbara lösningar utmärker sig genom en uttalat skicklig process i hantering av helheten då byggnads- och landskapsarkitektur hanteras i samma process där stadsrum och landskap är en självklar utgångspunkt.

Goda referenser av intelligent hantering av stora komplexa projekt i trafikstörda sammanhang. 

http://www.cfmoller.com

BIG/Strategisk arkitektur/SLA

Ett team som står för innovation kombinerad med genomförbarhet, har fokus på problemlösningen och lyfter underförstådda behov med en känsla för humor och pedagogisk approach. Förmåga att omsätta besvärliga frågeställningar till lustfyllda och intressanta lösningar där komplexiteten blir en tillgång. Sömlöst förhållande mellan landskap och arkitektur, stor kompetens i kombination med lekfullhet och extra knorr.

http://flash.big.dk/

http://www.strategiskarkitektur.se

http://www.sla.dk/

3xN, Tema

Fokus på grön innovativ arkitektur i utformning och materialval kopplat till stadens krav och ambition. Nya banbrytande idéer som förenar arkitektur och naturvetenskap i intelligenta tekniska och estetiska lösningar. Bred kunskap och säker leverans inom beprövade vardagslösningar i hantering av samspelet med det offentliga rummet, infrastruktur och kopplingar till stan.

http://www.3xn.dk

http://www.temagruppen.se

Urban desing, Selgascano

Ett tidsaktuellt up-and-coming team med stor potential som redan förtjänat intensiv mediebevakning och en given plats i arkitekturdebatt internationellt. Erfarenhet av okonventionella lösningar i hantering av stora offentliga projekt i krävande miljöer. Nytänkande angreppssätt som levererar banbrytande lösningar med höga arkitektoniska kvalitéer.

http://www.urbandesign.se

http://www.selgascano.net/