Skip to main content

Sjöstedt (FP)/Selimovic (FP): Kulturpolitik i digitaliseringsåldern

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 13:35 CEST

Digitalisering, globalisering och internet har förändrat förutsättningarna för kulturpolitiken. Folkpartiet anser att detta gör kvalitet och konstnärlig förnyelse än viktigare. I rapporten Kulturpolitik i digitaliseringsåldern presenteras 8 förslag för kulturpolitiken.

- Kulturen måste nå fler och den ska hålla en hög kvalitet. Det är viktigt att kulturpolitiken är utformad på ett sätt som uppmuntrar och stöder kvalitet, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

- I en tid då det finns tillgång till en stor mängd kultur av högst varierande kvalitet, måste kulturpolitikens huvuduppgift vara att lyfta fram just kvaliteten. Folkpartiet föreslår 8 åtgärder för ett tydligare kvalitetsfokus i kulturpolitiken, säger Jasenko Selimovic (FP).

8 förslag för en kulturpolitik i digitaliseringsåldern

1.  Främja kvalitet

2.  Digitalisera kulturarvet

3.  Ökat programutbyte med europeisk public service

4.  Mer musikundervisning i skolan och kunskapscentrum för kultur- och musikskolan

5.  Nationellt Chydenius-initiativ

6.  Ta bort negativa incitament i litteraturstödet

7.  Resursfördelning till Riksteatern

8.  Fler längre stipendier från Konstnärsnämnden

Rapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Presskontakt: Karl Rydå, 076-12 29 163