Skip to main content

Sjöstedt (FP): Stadshuset först i Sverige med ny miljöklassning

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 08:00 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd

Karl Rydå
presschef
076-12 29 16


Sjöstedt (FP):
Stadshuset först i Sverige med ny miljöklassning

Som första byggnad i Sverige och som första stadshus utanför Storbritannien har Stockholms stadshus miljöklassats enligt standarden BREEAM In-Use. Stadshuset är först ut av byggnaderna i stadens bestånd att miljöklassas. Målet är att omkring 100 av stadens byggnader ska miljöklassas inom fem år.

- Själva symbolen för Stockholm, vårt stadshus, har som första svenska byggnad miljöklassats enligt en ny standard. Kulturfastigheter är ofta svåra att miljöanpassa. Stadshusets certifiering är därför ett gott betyg åt stadens miljöarbete, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd.

- Över 200 miljoner satsas på att miljöanpassa och energieffektivisera stadens fastigheter. Syftet är att bidra till stadens mål om att minska sina utsläpp av växthusgaser med 25 procent till 2015. Samtliga fastigheter som staden äger och förvaltar ska miljöklassas. Efter stadshuset är det dags för Oscarsteatern, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarräd.

Läs mer om miljöklassningen på Madeleine Sjöstedts blogg: www.madeleinesjostedt.wordpress.com

Fakta:

BREEAM In-Use utvecklas och ägs av Building Research Establishment (BRE), en engelsk byggforskningsorganisation. BREEAM In-Use är en ny standard för miljöklassning av befintliga byggnader. BREEAM är det äldsta och det största miljöklassningssystemet. Systemet syftar till att erbjuda ett verktyg för att:

▪ Mildra byggnadens negativa effekter på miljön

▪ Möjliggöra erkännande för en byggnads miljömässiga fördelar

▪ Ge ett trovärdigt miljömärke för byggnader

▪ Stimulera efterfrågan på hållbara byggnader

Inom BREEAM finns det fem olika klassningsnivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding. Stockholms stadshus har fått klassningsnivån Good. Vid förändringar av miljöarbetet kan klassningsnivån ändras.