Skip to main content

Sjöstedt (FP): Stockholmarna får rösta om digitalisering av böcker

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 11:45 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd

Karl Rydå
presschef
076-12 29 163

 

Sjöstedt (FP):
Stockholmarna får rösta om digitalisering av böcker

Stockholms stadsbibliotek har slutit ett avtal med förlaget Ordfront som innebär att förlagets samtliga e-böcker kommer att kunna lånas på biblioteket. Avtalet innebär också att Stockholms stadsbibliotek digitaliserar 25 av Ordfronts titlar. Stockholmarna kommer att få rösta om vilka böcker som ska digitaliseras.

- Alla pusselbitar för att förverkliga e-boksavtalet mellan Ordfront och Stockholms stadsbibliotek är nu på plats. Stockholmarna kan låna förlagets e-böcker - utan någon karantän – så fort de finns ute på marknaden, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd Stockholms stad.

- Det finns ett ökande intresse bland stockholmarna att låna e-böcker. Omröstningen om vilka böcker som ska digitaliseras ger stockholmarna möjlighet att kunna påverka vilka e-böcker de ska kunna låna, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd Stockholms stad.

- Ska digitaliseringen av vårt litterära kulturarv komma till stånd behöver många bidra och nya samarbeten provas, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd Stockholms stad.

Fakta om avtalet och omröstningen

Stockholms stadsbibliotek (SSB) och förlaget Ordfront har sedan tidigare slutit ett avtal om e-boksutlåning av förlagets e-böcker. Nu är alla pusselbitar på plats för att stockholmarna ska kunna låna e-böckerna enligt den nya modellen.

Avtalet rör cirka 200 titlar respektive digitalisering av 25 titlar. Avtalet innebär dels att SSB ges rätten att låna ut Ordfronts alla e-böcker i e-bokskatalogen utan någon karantän och dels att SSB digitaliserar 25 titlar från Ordfronts ickedigitaliserad backkatalog.

Kostnaden per utlån är enligt avtalet 15 kronor per lån för äldre titlar och 25 kronor för nyare. Som äldre räknas alla titlar som har varit publicerade som e-bok i 4 månader eller längre. De titlar som varit publicerade som e-bok kortare tid än 4 månader räknas som frontlist.

De titlar som SSB digitaliserar kommer att finnas fritt tillgängliga för utlån via SSB utan någon ersättning till Ordfront per utlån. Vilka dessa 25 titlar blir kommer dels att bestämmas av SSB:s inköpsgrupp som gör ett urval på 15 titlar och dels av stockholmarna själva som senare i år får möjlighet att rösta fram tio titlar som ska digitaliseras.

Omröstningen kommer att ske på webben där användarna får rösta fram 10 titlar utifrån en lista på ca 25 böcker. Omröstningen kommer att ske via www.biblioteket.stockholm.se.