Skip to main content

Sjöstedt (FP): Stockholms första internationella litteraturfestival får stöd av Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 09:22 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Madeleine Sjöstedt (FP)
Kultur- och fastighetsborgarråd

Karl Rydå
Presschef
076-12 29 163

Sjöstedt (FP):

Stockholms första internationella litteraturfestival får stöd av Stockholms stad

- En internationell litteraturfestival i Stockholm bidrar till att öka intresset för litteratur vilket ligger helt i linje med stadens arbete att öka läsandet och stärka litteraturens ställning, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

- En slutsats man kan dra av litteraturutredningen är att utgivningen av översatt litteratur minskat under flera år. En litteraturfestival som riktar fokus på den internationella litteraturen kan förhoppningsvis hjälpa till att vända trenden, fortsätter Madeleine Sjöstedt (FP).

- I Stockholm delas världens finaste litteraturpris ut varje år. En internationell litteraturfestival kan ytterligare stärka Stockholms position på världens litteraturscen, avslutar Madeleine Sjöstedt (FP).

Fakta: Stockholms stad har beslutat att bevilja Stockholms första internationella litteraturfestival ett stöd om 250 000 kronor. Festivalen planeras att äga rum den 26-27 oktober 2013 på Moderna museet. Inspirationen till festivalen kommer bland annat från konstmuseet Louisiana som under en tid hållit en hyllad internationell litteraturfestival.