Skip to main content

Sjöstedt (FP): Unik överenskommelse för utlåning av e-böcker

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2014 10:49 CET

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och bokförlaget Natur och Kultur har nått en unik överenskommelse för att främja utlåning av e-böcker på biblioteken.

-
Överenskommelsen med Natur och Kultur är banbrytande för e-boksutlåningen. Min förhoppning är att fler förlag följer Natur och Kulturs exempel, säger Madeleine Sjöstedt (FP), ordförande i SKL:s kulturberedning.

- Nu kommer det att bli möjligt att låna Natur och Kulturs allmänlitterära e-böcker redan från utgivningsdagen. Det är en stor vinst för låntagarna och biblioteken, säger Madeleine Sjöstedt (FP), ordförande i SKL:s kulturberedning.

Fakta om överenskommelsen
Överenskommelsen är ett resultat av diskussioner som SKL bjöd in till vid årsskiftet. Den bygger på lärdomar från ett projekt som Natur och Kultur varit med och drivit sedan i fjol för att reda ut vilka effekter e-boksutlåningen har för försäljningen av e-böcker. Enligt överenskommelsen kommer Natur och Kultur att tillgängliggöra samtliga allmänlitterära titlar från utgivningsdagen. Natur och Kultur har alltså inte för avsikt att försätta någon av sina allmänlitterära titlar i karantän. Den ökade tillgängligheten kompenseras av att priser per utlån för biblioteken kommer att variera med en titels ålder, istället för att som tidigare ha varit densamma. SKL och Natur och Kultur kommer gemensamt att följa upp att överenskommelsens principer och prissättning följs. Överenskommelsen testas under ett år. Efter denna period träffas SKL och Natur och Kultur för att stämma av hur arbetet utvecklats. SKL ser gärna att fler förlag ansluter sig till överenskommelsen som har tagits fram tillsammans med Natur och Kultur.

Presskontakt: Jonas Uebel 076-1229177