Skip to main content

Skarp kritik mot Stockholms stads boenden för ensamkommande

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 09:47 CET

Lotta Edholm (L)/Isabel Smedberg-Palmqvist (L)

Stockholms stad får skarp kritik från de egna revisorerna angående bristande kontroll och uppföljning av placeringar av ensamkommande barn. Staden har inte utfört tillräcklig avtalsuppföljning eller seriositetskontroll av de som tillhandahåller boenden för ensamkommande ungdomar, och man har inte en tillräcklig uppföljning av boendenas kvalitet. Under 2015 kom drygt 2100 ensamkommande barn och unga till Stockholms stad, unga som Stockholms stad nu har ansvar för. Liberalerna menar att staden nu skyndsamt måste stärka tillsynen och uppföljningen av de boenden där staden har placerat unga.

-  Majoriteten måste nu ta sitt ansvar och följa upp att samtliga boenden som tar emot ensamkommande unga är bra och seriösa. För de här ungdomarna ska boendena ta det vuxenansvar som föräldern normalt ska ta, så att ungdomar inte flyter omkring utan vuxnas insyn. Staden måste gå in på djupet och detaljgranska de hem som uppenbarligen inte fungerar och vid behov flytta barn och unga som inte kan vara kvar i sin nuvarande miljö, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Att polisen nu har indikationer på att en del av dessa barn har dragits in i missbruk och rekryteras till kriminalitet är naturligtvis djupt tragiskt. Det är helt nödvändigt med fler poliser i Stockholms utsatta områden, men den största vinsten uppnås ju om vi redan på hemmen kan sätta tydliga gränser och också skydda de unga från kriminella intressen som till exempel sysslar med narkotikaförsäljning. Vi behöver också satsa på socialtjänsten och förbättra lönen och arbetsmiljön för de socialsekreterare som arbetar med barn och unga, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), gruppledare i socialnämnden.

-  Liberalerna har kritiserat att majoriteten nu drar ner på stödet till ensamkommande som en konsekvens av sänkta ersättningsnivåer från regeringen. Även om det nu kommer färre unga till Stockholm vet vi att vi har allvarliga brister i hur vårt mottagande fungerar, som vi måste rätta till om vi vill ge de här ungdomarna en bra start i Sverige, något som hela samhället tjänar på, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.


Fakta:

Granskningen, som gjorts av stadens revisorer, omfattar Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Skarpnäck och Södermalm.

Under 2015, främst november och december, kom drygt 2100 ensamkommande barn och unga till Stockholms stad.

Staden har ansvar för att utse en god man åt barnet och se till att barnet får boende och en fungerande social situation. De vanligaste boendeformerna är jourhem, HVB-hem (hem för vård och boende), familjehem eller stödboende.


Ur rapportens innehåll:

- Majoriteten av de ensamkommande barnen hade inte besökts de två första veckorna efter anvisning till boende.

- Staden har inte en tillräcklig uppföljning varken vad gäller boendenas kvalitet eller de ekonomiska konsekvenserna.

- Nämnderna har inte utfört någon systematisk och aktiv avtalsuppföljning eller seriositetskontroll av utförare.

- Överförmyndarnämnden har heller ingen mera djupgående lämplighetsprövning av gode män och heller ingen systematisk tillsyn.

- Revisorerna finner att dessa brister är allvarliga, vilket får betraktas som en skarp kritik.


Liberalernas förslag:

  • Skyndsam uppföljning av de boenden som har unga, placerade av Stockholms stad, där polisen eller andra uttrycker oro för till exempel missbruk.
  • Samla ansvaret för barnen. Idag är unga ofta placerade korsvis i olika kommuner, t.ex. att Stockholms stad har ansvaret men barnet bor i en annan kommun, eller tvärtom.
  • Satsning på socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, inklusive lönesatsning, för en mer stabil personalsituation och så att staden kan nyrekrytera.
  • Forskningsprojekt för bättre metoder för att välja ut och identifiera bra familjehem.
  • Stärkt samverkan mellan kommunerna i Stockholms län när det gäller uppföljning och granskning av hem som tar emot ensamkommande barn och unga.


För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86