Skip to main content

​Skolborgarrådet kräver permanenta spetsutbildningar

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 15:05 CEST

Spetsutbildningar infördes som försöksverksamhet i högstadiet och innebär att elever får särskild fördjupning, breddning och högre studietakt inom ett ämne eller ämnesområde. Nu kräver skolborgarrådet att utbildningarna permanentas.

Skolverket har idag släppt en redovisning av de utvärderingar som gjorts av försöksverksamheten med spetsutbildningar. Utbildningarna har varit mycket uppskattade och framgångsrika. Försöksverksamheten innebär dock en osäkerhet för skolorna om framtiden och det är regeringen som beslutar huruvida den ska permanentas.

- Spetsutbildningarna i Stockholm har varit enormt framgångsrika. Skolverkets utvärdering visar att eleverna är mycket nöjda med utbildningen och att spetsutbildning möter elevers behov av stimulans och utveckling på ett sätt som skolan tidigare inte klarat av. Jag vill att utbildningarna permanentas, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholms stad.

- Idag finns permanenta spetsutbildning i bland annat idrott och musik, det är en självklarhet att de ska finnas även i andra ämnen, som i matematik och naturvetenskapliga ämnen, fortsätter Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholms stad.

Fakta

Spetsutbildningar på högstadiet infördes som ett försök 2012 och pågår till 2021. Försöket är avslutat på så sätt att inga fler utbildningar får öppnas, men de som finns får fortsätta till sista intag 2021 (sista avgångsklass 2024).

Stockholms stad har spetsutbildning i matematik och naturvetenskapliga ämnen i Spånga skola, och spetsutbildning i matematik på Engelbrektsskolan. Intag sker på betyg och färdighetsprov till årskurs 7. På Engelbrektsskolan läser eleverna matematik på gymnasienivå i samarbete med Östra Real i årskurs 9. En del elever är uppe på högskolenivå i matematik och får då individuella lösningar.