Skip to main content

Smedberg Palmqvist (FP): Välkommet besked om Origo

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 10:03 CEST

Vid gårdagens möte i socialnämnden fick Folkpartiet gehör för sitt yrkande om att utreda ett permanentande av Origo, kunskapscentrumet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

- Origo gör ett extremt viktigt arbete och har hjälpt många ungdomar som riskerar att utsättas för hedersvåld. Jag är oerhört glad att vi nu tar ett stort steg mot att göra Origo permanent, säger Isabel Smedberg Palmqvist (FP), ledamot i socialnämnden.

Socialförvaltningen i Stockholms stad hade föreslagit att Origo skulle förlängas i fyra år. Folkpartiet menar att Origo har varit en stor framgång och yrkade därför på att förvaltningen skulle få i uppdrag att utreda ett permanentande. Vid sammanträdet anslöt sig den rödgrönrosa majoriteten till Folkpartiets och Alliansens förslag.

- För Folkpartiet har kampen mot hedersvåld högsta prioritet. Alla stockholmare har rätt att välja hur och med vem man vill leva, säger Isabel Smedberg Palmqvist (FP), ledamot i socialnämnden.

Fakta

Origo är ett länsgemensamt kunskapscentrum om hedersrelaterat våld och förtryck som finansieras av samtliga kommuner i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Polisen. Origo hjälper ungdomar i riskzonen för hedersvåld som hör av sig, bedriver föreläsningar riktade mot ungdomar samt anordnar utbildningar och upprätthåller kontakter med yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar i riskzonen för hedersvåld.

Origo har drivits i projektform fram till utgången av 2015, reglerat i ett avtal mellan de deltagande parterna. Under 2014 utvärderas Origo av en oberoende konsult, som fann att Origo fyller ett stort behov och når ut på ett bra sätt till utsatta ungdomar och till yrkesverksamma som möter dessa ungdomar (http://origostockholm.se/wp-content/uploads/2013/02/Utv%C3%A4rdering-av-Origo-Ramb%C3%B6ll.pdf). Med anledning av detta föreslog den styrgrupp som leder Origo att verksamheten skulle bli permanent (http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1805725).

Socialförvaltningen i Stockholms stad hade föreslagit att avtalet med Origo skulle förlängas på fyra år (http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1805701). Folkpartiet yrkade tillsammans med övriga Alliansen på att socialnämnden skulle ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda ett permanentande av Origo. Vid gårdagens sammanträde i socialnämnden anslöt sig den rödgrönrosa majoriteten till Folkpartiets och Alliansens yrkande.

Presskontakt: Karl Rydå, 076-12 29 163