Skip to main content

Socioekonomiskt stöd ses över

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2011 17:49 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
Skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 94 86

Socioekonomiskt stöd ses över

Från och med i år fördelas det socioekonomiska stödet till alla Stockholms grundskolor på exakt samma sätt, oavsett huvudman. Anledningen till detta är den nya lagstiftningen om lika villkor för fristående och kommunala skolor. Fördelningen sker lika för alla, baserat på antalet elever med utländsk bakgrund samt föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå. Effekterna av den nya fördelningen har emellertid blivit mycket olyckliga för ett antal skolor i Stockholms förorter.

- Jag har uppdragit åt utbildningsförvaltningen att omedelbart se över den föreslagna fördelningen av det socioekonomiska stödet till skolorna. De skolor som i dagsläget ser ut att förlora på omfördelningen måste kompenseras, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Läs mer på Lotta Edholms blogg: http://lottaedholm.wordpress.com/

Fakta:
Stockholms stad fördelar i år 1,2 miljarder kronor till Stockholms grundskolor i så kallat socioekonomiskt stöd. Huvuddelen av stödet fördelas ut till skolorna i form av ett grundstöd baserat på elevernas bakgrund, samt ett modersmålsstöd. Dessutom finns en central, sökbar pott på drygt 200 miljoner som skolorna kan söka för särskilt stöd till enskilda elever. För budgetåret 2011 har stödet dessutom ökat med ca 37 miljoner kronor. 1,2 miljarder motsvarar ungefär 20 procent av grundskolans totala budget. Enligt en granskning som Skolverket gjort bland de mest segregerade kommunerna i Sverige så är den socioekonomiska fördelningen i dessa kommuner i snitt ca sju procent.