Skip to main content

Staden höjer ersättningen till personer inom daglig verksamhet

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 15:00 CEST

Nu höjs habiliteringsersättningen till 13 kr per timme för dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. En höjning som uteblev under 2018.

Habiliteringsersättning är en ersättning som personer som deltar i daglig verksamhet erhåller. Syftet är att stimulera den enskilde att delta. Sveriges kommuner har sedan 2018 fått riktade statsbidrag för att finansiera höjning av ersättningen, ett bidrag brukarna gick miste om under 2018 då pengarna skickades tillbaka till staten. Senast Stockholm stad höjde ersättningen till deltagarna inom daglig verksamhet var 2017 då den höjdes från 6,5 kr per timme till 8 kr. Idag har Stockholm tagit beslut om att höja ersättningen till 13 kr per timme. Ersättningsnivån ska gälla retroaktivt från och med 1 januari 2019.

- Habiliteringsersättningen är för många deltagare ett erkännande av den tid och det arbete de lägger ner inom daglig verksamhet, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad.

- Personer inom LSS lever ofta med ansträngd privatekonomi, samtidigt är det nästan omöjligt för dem att öka sin inkomst. Höjningen till 13 kr per timme utgör ett betydande ekonomiskt tillskott för den enskilde, avslutar Jan Jönsson (L).