Skip to main content

Stockholm behöver 1000 nya förskollärare

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2011 10:11 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
Skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Stockholm behöver 1000 nya förskollärare

 
”Vi står inför en stor utmaning att öka andelen förskollärare i Stockholms förskolor under de kommande åren. Ett rimligt första steg är att varannan anställd i Stockholms förskolor ska vara förskollärare. Totalt sett handlar det om minst 1000 nya förskollärare i kommunal och fristående förskola för att nå delmålet om att varannan anställd ska vara förskollärare.”

Det skriver skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) på debattsajten Newsmill i dag. I artikeln presenteras fyra förslag för att öka andelen förskollärare i Stockholm.

- För det första krävs att fler studenter väljer förskolläraryrket, och att Stockholmsregionen tillförs fler studieplatser. Regeringen bör därför se över möjligheterna att utöka förskollärarutbildningarna vid Stockholm universitet och Södertörns högskola ytterligare.

- För det andra krävs en utökning av den mycket framgångsrika vidareutbildningen för barnskötare till förskollärare. Stockholms stads satsning på detta behöver utökas rejält år 2012.

- För det tredje krävs att förskollärarnas centrala roll som ledare för den pedagogiska verksamheten i förskolan stärks. Tanken att en lärare i skolan inte skulle vara pedagogiskt ansvarig för undervisningen är smått absurd. Självklart borde förskolläraren ha samma tydliga ledarroll i förskolan som läraren har i klassrummet.

- För det fjärde behövs tydligare fokus på barns utveckling och lärande. Stockholms stads förskoleinspektörer konstaterar i sin senaste årsrapport att det finns alltför stora skillnader i kvalitet på Stockholms förskolor, inte minst när det gäller språkutveckling och matematik. Stockholms stad förskoleplan, som är styrande för alla Stockholms förskolor, ska därför revideras med tydligare fokus på dessa områden.

Läs hela artikeln på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/26/tis-1000-stockholm-beh-ver-1000-nya-f-rskoll-rare

Läs mer på Lotta Edholms blogg: http://lottaedholm.wordpress.com/2011/09/27/stockholm-behover-1000-nya-forskollarare/