Skip to main content

Stockholm får fler gatumarknader

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 14:36 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Madeleine Sjöstedt (FP)
Kultur- och fastighetsborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Stockholm får fler gatumarknader

Fastighetsnämnden kommer den 22 november att besluta om
att upplåta flera nya platser för gatumarknader. De platser det handlar om är Kulturhuspassagen, för ung designmarknad, Blasieholmstorg, för antikvitetsmarknad samt Wollmar Yxkullsgatan, del av Norra Hammarbyhamnen samt på skolgården vid Åsö Skola, för loppismarknader för privatpersoner och föreningar.

-
Äntligen! Jag vill att Stockholms gator och torg ännu mer än idag ska kunna öppnas upp för kommers och kultur. Stockholms tomma ytor ska fyllas med människor och aktivitet. Det gör Stockholm till en mer levande och trevligare plats att vistas på, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd.

Evenemang, torghandel och folkliv är alla viktiga delar i det som skapar en levande stad. I många städer är torg- och gatumarknaderna uppskattade besöksmål för både närboende och turister, likaså i Stockholm. 

- Fler torgplatser och utökade möjligheter för handlare att sälja sina varor bidrar till att stadens idag ”döda” platser får liv och rörelse. Det är därför glädjande att vi nu kan komplettera dagens torghandelsplatser med nya intressanta marknader,
säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd.


Fakta om gatumarknaderna:

– Kulturhuspassagen anpassas till ung designmarknad. Här finns också närheten till Kulturhuset och möjligt samarbete med ungdomsverksamheten Lava vid Kulturhuset. Designmarknaden skulle fylla det tomrum som uppstått efter att designmarknaden vid Street, Hornstull upphört.     

 – Blasieholmstorg till antikviteter, med närhet till bl.a. Bukowskis. 

 – Wollmar Yxkullsgatan med loppismarknad för privatpersoner. 

 
– Norra Hammarbyhamnen med loppismarknad. Fritt läge med många flanörer vid helgerna. 

 
– Skolgården vid Åsö Skola på söder. Platsen valdes för dess centrala läge och som komplement till Bondens Marknad på andra sidan Götgatan. Platsen är idag mycket öde utan några kvaliteter. Platsen är tänkt som loppismarknad för privatpersoner och föreningar. 

 
– Järnvägsparken. Utredningen har funnit det tekniskt olämpligt att ha loppismarknad på Järnvägsparken vid Tegelbacken pga. bl.a. luftkvalité, buller och att angöringsmöjligheterna har kraftiga begränsningar. Därför föreslås fortsatt utredning tillsammans med kulturförvaltningen och trafikförvaltningen med en annan inriktning som t.ex. en skulptur och konstpark. Förslagsvis renoveras på platsen befintlig konst och ytan skulle också kunna användas för skulpturer som tillfälligt måste flyttas under ombyggnationer i staden eller/och skulpturer som idag lagras i magasin.