Skip to main content

Stockholm inför en samlad portal för förskoleplatser

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 11:39 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Stockholm inför en samlad portal för förskoleplatser

I ett nytt förslag föreslås alla förskolor bli sökbara via e-tjänsten ”Min barnomsorg” på www.stockholm.se. Idag är alla kommunala förskolor, och de fristående som valt att ingå i den gemensamma kön sökbara via stadens e-tjänst. Till våren 2013 är förslaget att alla förskolor i Stockholm ska ingå i systemet.

- Vi förenklar för stockholmarna när de ska välja förskola. Idag finns det ca 400 olika köer vilket gör det svårt för föräldrar att hitta rätt. Nu samlar vi ihop alla köerna i en gemensam portal på Stockholms stads hemsida. Detta förbättrar överblicken både för föräldrarna liksom för förskolorna som enkelt kan se vilka barn som fått en förskoleplats och vilka som fortfarande står i kö, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

De fristående förskolorna kommer även framöver att kunna ha egna köregler, vilket är nödvändigt för bl a föräldrakooperativ som ställer krav på föräldraengagemang. I förslaget ingår också att alla förskolor, som de kommunala förskolorna gör idag, börjar räkna ködagar först från barnets 6-månadersdag, så att föräldrarna i lugn och ro kan informera sig om alternativen.