Skip to main content

Stockholm överklagar dom om Lilla Ny

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 13:17 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Simon Rothstein Frankander
pressansvarig
076-825 16 04

Stockholm överklagar dom om förskolan Lilla Ny

Den 1 mars 2011 drog utbildningsnämnden i Stockholm in tillståndet för förskolan Lilly Ny i Gamla stan. Beslutet fattades efter att inspektion av verksamheten visat på mycket omfattande brister, som att barnens säkerhet och verksamhetens kvalité inte kunde garanteras.

- Efter närmare ett års handläggningstid kom förvaltningsrättens dom i ärendet den 23 februari 2012. I domen menar förvaltningsrätten att ” nämnden inte haft tillräcklig grund för sitt beslut att återkalla bolagets godkännande att driva förskola”. I dag har jag som ordförande i utbildningsnämnden undertecknat stadens överklagande av domen, skriver Lotta Edholm (FP) i dag på sin blogg.

Förvaltningsrättens pekar i sin dom bland annat på att problemen med låg personaltäthet minskade under den tid som föregick beslutet att dra in tillståndet. 

- Sanningen är ju att anledningen till att personaltätheten ökade dramatiskt var att allt fler föräldrar valde att ta sina barn ur verksamheten på grund av de omfattande bristerna. Jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att förvaltningsrätten ser detta som en förmildrande omständighet, skriver skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) i dag.

Läs hela inlägget här: http://lottaedholm.wordpress.com/2012/03/12/stockholm-overklagar-dom-om-forskolan-lilla-ny/