Skip to main content

Stockholms stad blir fjärrvärmeproducent – säljer överskottsvärme till Fortum

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2013 14:13 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Stockholms stad blir fjärrvärmeproducent – säljer överskottsvärme till Fortum

Idag presenterade Stockholms stad och Fortum Värme ”Öppen fjärrvärme” – ett pilotprojekt med övergripande syfte att skapa en marknad för återvinning av energi. Stockholms stad blir nu fjärrvärmeproducent när överskottsvärmen från kyldiskarna i Östermalmshallen säljs till Fortum. Överenskommelsen mellan Stockholms stad och Fortum träffades i januari 2013 och innebär såväl en miljövinst som en möjlighet för staden att reducera sina energikostnader.

– Stockholms stad är en stor fastighetsägare och det här samarbetet är en del i stadens satsning på en långsiktigt hållbar miljö. Samarbetet öppnar för en rad intressanta möjligheter för att ta tillvara värme och kyla som idag går till spillo. Vår ambition är att hitta fler objekt som kan medverka i Öppen fjärrvärme, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur och fastighetsborgarråd.

Under året kommer anläggningar från ett tiotal pilotorganisationer som medverkar i projektet Öppen fjärrvärme att anslutas till fjärrvärmenätet. Fortum köper överskottsvärme från anläggningarna till ett marknadsmässigt pris. Energi som annars skulle gå förlorad tas tillvara, exempelvis värmen som blir över när datahallar kyls eller överskottsvärme från kyldiskar i livsmedelsbutiker. Detta minskar behovet av att producera ny värme till andra kunder i nätet och potentialen är stor. Överskottsvärmen från de datahallar som finns i Stockholm skulle räcka till att värma ett område stort som Täby.

– Värmesystemet i Stockholm behöver inte begränsas till produktion i Fortums egna anläggningar. Genom att producera värme i de anläggningar som kan göra det till lägst kostnad, uppstår både kostnadsbesparingar för alla inblandade parter och miljövinster. Tillsammans med piloterna tar vi nu fram skalbara lösningar som har den bästa lönsamheten för våra kunder och Fortum, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme.Bifogade filer

PDF-dokument