Skip to main content

Stockholms stads budget -17: Tillskotten till skolan knappt högre än inflationen

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 07:30 CET

Jan Jönsson (L)

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde valde majoriteten att besluta om en rekordlåg uppräkning av resurserna per elev i förskola och skola i Stockholms stad 2017. För förskolan är schablonökningarna 1,5 procent. För grund- och gymnasieskola (båda 1,3 procent schablonuppräkning) ligger ökningarna för nästa år knappt över nuvarande inflationstakt i Sverige, som i oktober var 1,2 procent.

Det anser Liberalerna är allvarligt, eftersom utmaningarna i Stockholms förskolor och skolor är stora, liksom behovet av att rekrytera fler lärare.

-  Stockholms förskolor och skolor måste ha de allra bästa förutsättningarna att göra skillnad för varje barn och elev. Nu står de istället med en budget som kan leda till nedskärningar och ambitionssänkningar. Det är tydligt att förskolan och skolan i Stockholm behöver ett liberalt ledarskap, säger Jan Jönsson (L), ledamot i utbildningsnämnden.

Liberalernas förslag om lärarlönesatsningar (totalt 205,5 miljoner kronor), vidareutbildningssatsning för lärare (100 miljoner kronor) samt ett pilotprojekt för bättre arbetsmiljö i skolan (10 miljoner kronor) röstades ned av majoriteten.

-  Vi måste höja läraryrkets status och där är lönen och arbetsmiljön otroligt viktiga delar. Vi finansierar löneökningar utöver avtal för att långsiktigt få upp löneläget, säger Jan Jönsson (L), ledamot i utbildningsnämnden.

Liberalerna vill också starta upp ett oberoende, internationellt expertråd för skolutveckling.

-  Ska vi höja kvaliteten i undervisningen måste förändringsarbetet bedrivas på evidensbaserad grund. Det är en brist för Stockholms skolor att majoriteten inte presenterar några tankar för hur vi ska förbättra skolornas förutsättningar långsiktigt, säger Jan Jönsson (L), ledamot i utbildningsnämnden.

Liberala förslag i budgetreservationen:

- Lönesatsning för lärare inom samtliga skolformer inkl. kulturskola, tot. 205,5 mnkr

- Vidareutbildning för lärare, 100 mnkr

- Mer än dubbelt så höga tillskott per elev i skolan (schablonhöjningar) än i finansborgarrådets budget, totalt 428,2 mnkr för förskola, grundskola och gymnasieskola

- Karriärtjänster i förskolan och i skolan, 11,6 mnkr

- Pilotprojekt med lärarassistenter, heltidsmentorer eller extra kuratorsstöd för att frigöra lärares tid för undervisning, 10 mnkr

- Undervisningsgaranti i högstadiet och gymnasiet, om en lektion ställs in ska undervisningen kompenseras vid annat tillfälle.

- Uppstart av oberoende internationellt expertråd för skolutveckling, 2 mnkr

- Krav på språkförståelsetest i förskoleklass

- Trygghetsakut som stöd till skolor


Beslutade schablonökningar:

De så kallade schablonerna, det vill säga resurser per elev eller barn, utgör huvuddelen av förskolors och skolors budget. I finansborgarrådets budget, som nu beslutats, räknas de upp med följande:

  • Förskola: 1,5 procent
  • Fritidshem: 1,3 procent
  • Grundskola: 1,3 procent
  • Fritidsklubb: 1,6 procent
  • Grundsärskola (tilläggsschablon): 1,2 procent
  • Gymnasieskola: 1,3 procen
  • Gymnasiesärskola (tilläggsschablon): 1,4 procent

Inflationstakten enligt KPI var i oktober 2016 1,2 procent. Källa: www.riksbanken.se

Presskontakt: Liberalernas pressjour: 076-122 94 86