Skip to main content

​Trenden måste brytas – skolan ska vara en trygg plats med studiero

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 11:30 CEST

Inte ens hälften av eleverna i årskurs 8 upplever att det är lugn och ro på lektionerna.

Lotta Edholm: Brukarundersökningen visar oroväckande resultat

Inom kort presenteras årets brukarundersökning för kommunala grundskolor i Stockholms stad. Den visar att andelen elever som känner sig trygga i skolan fortsätter att minska. Enligt förra årets brukarundersökning minskade andelen barn som känner sig trygga i skolan med hela sex procentenheter, och årets undersökning visar att den trenden håller i sig.

– Det här är en utveckling som vi sett under flera år och det är av högsta vikt att vi nu agerar för att bryta trenden. Jag har tagit initiativ till centrala riktlinjer för trygghet och studiero som ska gälla på alla skolor, och ett förväntansdokument med fokus på föräldraansvar. Skolan måste vara en trygg plats för alla barn, det ska vara en självklarhet, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (L).

– Jag blir särskilt bekymrad över att inte ens hälften av eleverna i årskurs 8 upplever att det är lugn och ro på lektionerna. För mig som skolborgarråd är trygghet och studiero högsta prioritet, det är en förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskap, säger Lotta Edholm (L).

Bakgrund:

Varje år genomförs brukarundersökningar i grundskolan. Totalundersökningarna genomförs i årskurserna 2, 5 och 8 samt till föräldrarna i årskurs 2. Det är tionde året som undersökningen genomförs.

Årets brukarundersökning visar bland annat att andelen elever som känner sig trygga i skolan fortsätter att minska i årskurs 2 och 8. I årskurs 5 så är andelen elever som känner sig trygga lika låg som år 2018.

Exempel årskurs 8:

Jag känner mig trygg i skolan

2017 2018 2019
84% 78% 75%

Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna

2017 2018 2019
55% 45% 44%
  • Brukarundersökningen presenteras i sin helhet senare i april.