Skip to main content

Vi får inte acceptera barnäktenskap för nyanlända

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 11:47 CET

Liberalerna kräver en granskning av hur många ensamkommande barn, som är eller uppges vara gifta, som har placerats tillsammans med sina makar. Liberalerna kräver också att de barn som idag bor tillsammans med sin ”make” ska omplaceras till ett reguljärt boende för ensamkommande barn, så att deras intressen och skyddsbehov kan tillvaratas.

Sveriges Radio har rapporterat (18/1) om hur svenska kommuner hanterar ensamkommande barn som är eller påstås vara gifta. Enligt radion finns det fall i Stockholm där minderåriga barn har placerats med sina makar, istället för att tas emot i ett särskilt boende som andra barn.

-  Det är stötande att Stockholms stad på detta sätt bidrar till att befästa det övergrepp på barns rättigheter som barnäktenskap innebär. De här barnen måste nu omplaceras till en miljö där deras chanser och mottagande i Sverige blir så bra som möjligt. Asylsökande barn som är, eller uppges vara, gifta ska ges samma stöd och skydd som andra barn, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Socialnämndens politiker har inte fått behandla frågan om hur ensamkommande barn som är gifta ska tas om hand vid ankomsten till Stockholm.

-  Jag är förvånad över att den här frågan inte alls varit uppe på politisk nivå i socialnämnden trots att det handlar om att skydda minderåriga. Liberalerna kommer inte att acceptera att barn placeras med sina makar, säger Isabel Smedberg-Palmkvist (L), gruppledare i socialnämnden.

Fakta:

I Ekots rapportering om barnäktenskap hos nyanlända barn framkommer att Stockholms stad hör till de kommuner där barn kan placeras tillsammans med de vuxna som de uppges vara ”gifta” med.

I svensk lagstiftning är det inte möjligt att gifta sig innan man fyllt 18 år.

Liberalernas motion bifogas. 

Presskontakt: Liberalernas pressjour: 076- 122 94 86