Skip to main content

Viktigt med klokt utformade miljözoner

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2018 12:08 CET

Lotta Edholm (L). Foto: Liberalerna

Liberalerna i Stockholms stad är försiktigt positiva till regeringens förslag om miljözoner. Men då det viktigaste värdet i införandet av miljözoner är att få konsumenterna att ställa om till fordon som inte innebär samma skada för luftkvaliteten är utformningen av zonerna av största vikt, säger Lotta Edholm (L):

- Problemen med dålig luftkvalitet och utsläpp av kväveoxider i innerstaden är verkliga, och det måste vi komma tillrätta med. Vi är därför positiva till miljözoner, om de är klokt utformade, i de områden där de behövs. Samtidigt går teknikutvecklingen snabbt framåt. Om vi ska införa miljözoner får detta därför inte hastas fram. Utformningen och införandet måste ske på ett sätt som ger medborgare en rimlig chans att ställa om, så att det inte ger orimliga konsekvenser för enskilda till liten miljönytta, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- Det viktigaste är att de krav som ställs på nya bilar är höga och att vi fortsätter övergången mot lägre utsläppsnivåer, för att ständigt arbeta mot en fordonsflotta med lägsta möjliga påverkan på luftkvaliteten. Vi behöver också bygga den östliga förbindelsen för att avlasta innerstaden. Människor som bor och vistas i Stockholm ska kunna lita på att luften är ren, samtidigt som vi måste kunna komma fram dit vi ska, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- Miljönyttan sett till minskade kväveoxid- och partikelutsläpp måste överväga merkostnaden för de som har trott att de köpt en miljödiesel. Miljözonerna måste införas på ett sätt som inte får orimligt stora effekter för människor till liten nytta, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86