Skip to main content

Receptfritt bakom disk kan ge bättre egenvård

Blogginlägg   •   Jan 13, 2016 14:31 CET

En ny kategori läkemedel borde införas i Sverige: receptfria läkemedel som endast säljs bakom disk på apoteken efter rådgivning av farmaceut. Detta skulle kunna frigöra resurser för sjukvården, samtidigt som det är ett bra sätt att utveckla och förbättra egenvården.

I dag kan en patient få tillgång till läkemedel antingen via recept som förskrivs av läkare eller genom att själv köpa receptfria mediciner på apotek eller i dagligvaruhandeln. Jag anser att det är dags att Sverige inför en ny kategori: Receptfritt bakom disk. Dessa läkemedel skulle alltså inte finnas ute på de öppna hyllorna på apoteken utan endast säljas efter rådgivning av farmaceut.

Internationellt sett är detta inte nytt, liknande system finns till exempel i Storbritannien och Australien. Det vore lämpligt att pröva samma modell även i Sverige, som är ett stort land med liten befolkning. Här är tillgängligheten till vårdcentraler ofta en utmaning. Tanken har också stöd hos svenska folket. Enligt en undersökning utförd av opinionsinstitutet Novus (december 2015) på uppdrag av LIF är hälften av de tillfrågade positiva till en sådan förändring.

Det finns flera poänger med receptfritt bakom disk. En är att det ger utrymme för en utveckling av egenvården mot högre patientsäkerhet och bättre kvalitet. I dag är steget ofta ganska stort från att ett läkemedel den ena dagen endast får förskrivas på recept, för att dagen därpå få säljas helt fritt på apotek. Receptfritt bakom disk skulle kunna utgöra ett mellansteg. Läkemedlet skulle då säljas efter rådgivning där farmaceuten kan ställa kontrollfrågor och ge råd kring användandet. Tydliga riktlinjer måste också finnas om vilka patienter som i stället ska hänvisas till läkare för undersökning. Om steget mellan receptbelagt och receptfritt vore lite lägre skulle bättre förutsättningar skapas för ett utökat egenvårdssortiment på apoteken, med bibehållen hög patientsäkerhet och kvalitet.

En annan poäng är att betydande resurser skulle kunna frigöras inom hälso- och sjukvården om ett antal väl beprövade läkemedel som i dag är receptbelagda i stället skulle säljas receptfritt bakom disk på apotek. Rätt utformad skulle en sådan reform kunna innebära att många läkarbesök för lindriga åkommor kunde minska. Landstingens genomsnittliga kostnad för en vårdkontakt, till exempel ett läkarbesök i primärvården, är 1 450 kronor, enligt statistik från SKL. Till detta kommer patientavgiften på 150-200 kronor.

En tredje poäng är att reformen svarar upp mot befolkningens ökande kunskaper om hälsa och sjukdomar. Alltfler är i dag intresserade och kunniga om sin hälsa. Tillgången till kunskap om hälsa, sjukdomar, symtom och läkemedel är omfattande och ständigt växande. Faktagranskad information finns enkelt åtkomligt via hemsidan 1177 Vårdguiden och genom FASS. Därutöver finns källor till information via patientorganisationer, patientnätverk och tidskrifter.

Givetvis måste införandet av en ny kategori läkemedel föregås av en grundlig statlig utredning. Denna måste väga in en rad perspektiv kring receptfritt bakom disk: regulatoriska, tillgänglighet- och kvalitetsmässiga samt inte minst patientsäkerhetsmässiga.

Egenvård med läkemedel innebär både möjligheter och risker och därför behövs kompetent rådgivning på våra apotek. Felaktig användning kan skapa eller förvärra hälsoproblem. Korrekt använt förenklar egenvård för individen och avlastar sjukvården.

Receptfritt bakom disk skulle utveckla egenvården ytterligare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.