Skip to main content

Capio reglerar samverkan med läkemedelsindustrin

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:17 CEST

Pressmeddelande från Capio Sjukvård Norden och Läkemedelsindustriföreningen, LIF
2005-10-20

Capio Sjukvård Norden blir det första privata vårdföretaget som tecknar avtal med Läkemedelsindustriföreningen, LIF om hur samverkan mellan läkemedelsföretagen och medarbetarna ska se ut. Avtalet reglerar förutsättningarna för t ex läkemedelsinformation och deltagande i vetenskapliga seminarier arrangerade av läkemedelsindustrin.

LIF har en överenskommelse med Landstingsförbundet och Läkarförbundet som reglerar samverkan mellan läkemedelsindustrin och alla medarbetare inom den offentliga hälso- och sjukvården samt läkare anslutna till Läkarförbundet. Ursprunget till överenskommelsen var debatten kring läkemedelsbranschens marknadsföring och den allmänna etikdebatten i samhället. Capio Sjukvård Norden är det första privata vårdföretaget som skriver under avtalet.

- I praktiken tillämpas riktlinjerna redan idag av våra läkare och övrig vårdpersonal, men avtalet är en viktigt officiell markering av var Capio står i denna viktiga etiska fråga. Det handlar ytterst om patienternas och allmänhetens förtroende för vårt förhållande till läkemedelsindustrin, säger Björn Zackrisson, medicinsk chef i Capio Sjukvård Norden.

- Vår gemensamma avsikt är att samarbetet mellan läkemedelsföretag och läkare skall ske i sådana former att parterna bibehåller full trovärdighet och ett oberoende förhållningssätt i förhållande till varandra, säger Richard Bergström, VD för LIF.

Avtalet reglerar:
- anlitande av vårdpersonal som konsulter - produktinformation
- terapiinriktad utbildning - vetenskapliga sammankomster
- sponsring

Capio är ledande privat vårdgivare i Europa. Bland våra sjukhus och mottagningar i Sverige finns Capio S:t Görans Sjukhus, Capio Lundby Sjukhus, Capio Axess Akuten, Capio Läkargruppen, Capio Citykliniken, Capio Medocular, Capio Artro Clinic, Capio Anorexi Center samt Capio Heart Center. Vi tar årligen emot ca 2 miljoner patientbesök i Sverige.

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är branschföreningen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 60 medlemsföretag vilka står som tillverkare för 92% av alla läkemedel som säljs i Sverige.


För mer information kontakta
Björn Zackrisson, medicinsk chef, Capio Sjukvård Norden, tel 070-300 45 11
Saila Horttanainen, informationschef, Capio Sjukvård Norden, tel 070-622 76 06
Richard Bergström, VD Läkemedelsindustriföreningen, tel 070-754 974

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy