Skip to main content

God Tillgänglighetssed

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 13:11 CET

Sedan 2002 har Sverige ett system med generiskt utbyte av läkemedel på apotek. Utbytessystemet har sparat miljardbelopp åt samhället, vilket har skapat utrymme för introduktion av nya behandlingar. Den forskande läkemedelsindustrin stödjer detta system som skapar utrymme för innovation.

Utbytet på apotek har hittills skett till det billigaste läkemedlet på varje enskilt apotek. I samband med omregleringen av apoteksmarknaden har man konstaterat att ytterligare 150-200 miljoner kronor skulle kunna sparas om utbyte alltid gjordes till den billigaste produkten på marknaden. Med anledning av detta har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV skärpt reglerna för det generiska utbytet. Beslutet om nya modellen fastställdes av riksdagen i april 2009, och implementeras gradvis under våren 2010.

De nya reglerna medför en stor utmaning för läkemedelsföretagen. Den leveranssäkerhet som flera leverantörer tidigare ansvarat för gemensamt ska nu säkerställas av en ensam leverantör. Det ökar risken att det uppstår rest-situationer då varan inte kan levereras till apoteken. För att minimerar de säkerhetsproblem som rest-situationer kan orsaka för enskilda patienter och för hälso- och sjukvården har LIF – de forskande läkemedelsföretagen – och FGL (Föreningen för Generiska Läkemedel) tagit fram en ”God tillgänglighetssed”. Detta är en sed som föreningarnas medlemmar förbundit sig att följa i syfte att säkerställa att det svenska utbytessystemet, och därigenom en nationell prismodell, fungerar på den omreglerade apoteksmarknaden.

”God tillgänglighetssed” omfattar att företagen:

  • Försäkrar sig om att man kan leverera till hela den svenska marknaden via samtliga distribunaler under hela den avsedda perioden
  • Dagligen bevakar lagernivåerna för de varor som är periodens vara
  • Med minst tre dagars framförhållning meddelar TLV förändringar i tillgänglighet
  • Rapporterar oskäligt hög försäljning som uppenbart ej härrör från status som periodens vara
  • Har en skälig beredskap för att täcka upp för periodens vara

Genom att följa denna sed bidrar läkemedelsföretagen till ytterligare besparingar för samhället.

Kontakt:
Richard Bergström, VD LIF
Tel 070-745 2974

Karolina Antonov, analytiker LIF
Tel  070-598 2386

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy