Skip to main content

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, kommenterar Lars Rekkes rapport om tillverkning av influensavaccin i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 13:23 CEST

Lars Rekke har idag rapporterat om sina förhandlingar med globala läkemedelsföretag om möjligheterna att bygga en vaccinfabrik i Sverige. Syftet är att försörja Norden med influensavaccin i händelse av en pandemi."Vi har två utmaningar framför oss”, säger Richard Bergström, VD för LIF. "Först gäller det att ta fram prototypvacciner att använda om fågelinfluensan också börjar spridas mellan människor. I de globala läkemedelsföretagen finns flera projekt i olika stadier av utveckling. Alla de stora vaccinföretagen har sådana projekt, t.ex. Baxter, GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, Solvay och Wyeth", säger Richard Bergström. (Lista på projekten finns på www.lif.se) "Och när vi väl har ett vaccin framme måste vi ha fabriker där det kan tillverkas", fortsätter Richard Bergström."Den globala tillverkningskapaciteten måste öka tolv gånger för att täcka alla länders behov", säger Kenneth Forssell, ordförande i LIF Vaccin, som är LIFs kommitté för vaccinfrågor. "Världen har en underkapacitet idag på grund av dålig efterfrågan på influensavaccin under ’vanliga säsonger’. Alldeles för få patienter i Europa, och ännu färre i utvecklingsländerna, vaccineras mot säsongsbunden influensa. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar årlig vaccination av äldre människor och riskpatienter", säger Kenneth Forssell.Det finns flera alternativ att överväga vid nyetablering av en vaccinfabrik. I första hand försöker man utöka kapaciteten vid befintliga anläggningar. Om det är aktuellt med fabriker på nya orter, exempelvis för att få geografisk spridning, måste man hitta platser där det finns god infrastruktur, kompetent personal och närhet till avancerad forskning. "Vi har flera platser i Sverige som väl lämpar sig för en vaccinfabrik", säger Richard Bergström. I Uppsala finns flera läkemedelsfabriker, bl.a. av sprutor och dropp. I Stockholm och Strängnäs finns avancerad bioteknologisk tillverkning och i Södertälje tillverkning av sprutor och världens största tablettfabrik.”Utöver dessa orter med lång erfarenhet av läkemedelstillverkning finns världsunik kompetens i området fågelinfluensa vid Högskolan i Kalmar, där regionen är beredd att investera i den infrastruktur som krävs för att bygga en vaccinfabrik”, säger Richard Bergström. ”Dessutom måste vi komma ihåg att vi i Stockholm/Solna har en unik kompetens i vaccin- och smittskyddsfrågor med Smittskyddsinstitutet, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC samt företaget SBL Vaccin – dagens enda vaccinproducent i Sverige och som även har cellbaserad vaccintillverkning” fortsätter Richard Bergström. ”Det är dock ingen i Sverige – eller Norden – som besitter den nya teknologi som behövs för influensavaccin, och som Lars Rekke rekommenderar att Sverige satsar på. Gemensamt för alla de modeller som regeringen kan överväga är att teknologin måste hämtas från ett läkemedelsföretag. Dessutom måste man komma ihåg att tekniken inte är helt färdigutvecklad”, säger Richard Bergström.”Vi inom läkemedelsbranschen är glada att regeringen insett att den måste samarbeta med den globala industrin i att möta pandemihotet. Det kan handla om att bygga en fabrik i Sverige i samarbete med ett läkemedelsföretag. Ett annat alternativ är att reservera kapacitet vid befintliga anläggningar utomlands. På kort sikt, innan en fabrik är färdig, är det aktuellt med det senare alternativet samt att lagra antivirala medel och/eller vacciner”, säger Kenneth Forssell, ordförande i LIF Vaccin.

För frågor kontakta:Richard Bergström, VD Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Telefon 070 7452974

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera