Skip to main content

LIF föreslår modell att spara 350 Mkr på originalläkemedel där patentet gått ut

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 11:36 CEST

LIF har idag till Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket TLV överlämnat ett förslag till hur möjliga besparingar inom läkemedelsanvändningen skall kunna ske. Förslaget innebär sänkta priser på originalläkemedel som efter patentutgång utsätts för konkurrens från utbytbara läkemedel, så kallade generika. De föreslagna prissänkningarna beräknas till cirka 350 miljoner kronor.

- Vårt förslag är en följd av de diskussioner LIF har fört med TLV, säger Anders Blanck, vice VD i LIF. TLV vill åstadkomma besparingar på detta område, och vi har redan tidigare sagt att det är viktigt att alla aktörer bidrar.

- Vi ser fram emot att i fortsatt dialog med TLV och landstingen arbeta vidare med att få ändringarna i samband med apoteksomregleringen att fungera så bra som möjligt. Det är viktigt att alla patienter har tillgång till de läkemedel de behöver, och vi tycker att vårt förslag är en bra modell för det, säger Anders Blanck.

För att uppnå den avsedda besparingen på 350 miljoner, föreslår LIF att priserna på originalläkemedel sänks med 65 procent jämfört med det pris som rådde före patentutgången. Förutsättningen är att det finns utbytbara generiska läkemedel tillgängliga på marknaden. Priset på originalprodukten skall dock inte sänkas till en nivå lägre än lägsta tillgängliga generikapris.

När utbytbara kopior kommer på marknaden kommer de flesta patienter att använda dessa. Det är dock viktigt att möjligheten för vissa patienter med särskilda behov att fortsätta att ha tillgång till originalet, om deras läkare bedömer detta som nödvändigt.

- Vårt förslag är hållbart över tid och ger våra företag klara och tydliga spelregler samtidigt som de åstadkommer de avsedda besparingarna, säger Anders Blanck. Systemet är också i enlighet med den i Sverige accepterade modellen för "värdebaserad prissättning", en modell som bygger på att varje läkemedel värderas efter det värde det tillför. LIF står bakom den värdebaserade prissättningen och vill att systemet grundtanke bevaras, samtidigt som systemet kan vidareutvecklas.

Kontakt:

Anders Blanck, vVD LIF

Tel 070-215 43 07

Bilaga: LIFs brev till TLV

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy