Skip to main content

LIF kommenterar rapporten från Kvalitetsregisterutredningen

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 11:24 CET

Utredaren Måns Rosén har verkligen hittat guld!

– Utredaren Måns Rosén har presenterat en utmärkt analys och en ambitiös - och nästan osvensk - plan för hur Sverige kan bli världsledande på att mäta kvalitet, säger Richard Bergström, VD i LIF. En sjukvård av kvalitet är inte bara bra för svenska patienter utan också för life science sektorn i Sverige.

Läkemedelsföretagen i Sverige konkurrerar med andra länder om att förlägga klinisk forskning. En miljö som snabbt för in och snabbt utvärderar nyheter är en riktig magnet för kliniska prövningar. Och med prövningarna följer bredare satsningar på preklinisk- och translationell forskning.

Det är riktigt att läkemedelsutveckling inte slutar när en produkt godkänns för försäljning. Det är först i klinisk vardag som vi bäst kan studera vilka patienter som har störst nytta och vilket mervärde nya läkemedel har. LIF hoppas att den kommande nationella läkemedelsstrategin konkretiserar tankarna på att snabbt föra in och utvärdera nyheter i svensk sjukvård. Sverige har halkat efter när det gäller patienters tillgång till nya läkemedel. Och som visades vid seminariet tillsammans med Dagens Samhälle i förra veckan, finns stora skillnader inom och mellan landsting som ibland kan förklaras, men ofta inte.

Enligt LIF:s kvalitetsregisterenkät 2009 bidrar LIF:s medlemsföretag redan idag med omkring 10 miljoner kronor per år till de etablerade kvalitetsregistren. Utöver detta kommer betydande satsningar på nya register och specifika registerstudier, ofta för att svara på frågor från EMA/LV eller TLV. Inom ramen för de samtal som LIF för med TLV och Socialdepartementet om läkemedelskostnaderna och läkemedelsstrategin, har det redan diskuterats en samlad lösning för industrins deltagande, inkl. finansiering. LIF ser fram emot fortsatta diskussioner och har deklarerat en positiv inställning.

Liksom utredaren menar LIF att vi även måste se bortom de specifika kvalitetsregistren och satsa på att automatiskt hämta in data från journaler så att vi får heltäckande data och obyråkratiska system. Det är helhetssynen, och den övergripande ambitionen, som är viktig. Annars riskerar vi att inte se skogen för alla träd.

 

Kontakt: Richard Bergström, VD LIF

070-7452974

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera