Skip to main content

LIF kraftsamlar - rekryterar från regeringskansliet, Läkemedelsverket och Apoteket

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 14:24 CET

LIF, branschföreningen för den forskande läkemedelsindustrin, storsatsar inför 2007 med omfattande nyrekryteringar till LIFs kansli. Rekryteringarna är en del av LIFs strategi för att vara en aktiv och angelägen samtalspartner för hälso- och sjukvården, där vårt bidrag skall vara ingående kunskaper, goda idéer och genomarbetade förslag.

Under de första månaderna 2007 kommer följande personer att börja på LIF:

Anita Finne Grahnén som idag är direktör på Läkemedelsverket. Anita kommer att ansvara för frågor om förbättrad kvalitet och säkerhet i läkemedelsanvändningen, samt vara ansvarig för området Regulatory Affairs.

Karolina Antonov, som varit chef för statistikenheten på Apoteket, kommer att arbeta med frågor om den långsiktiga finansieringen av hälso- och sjukvård, samt register- och statistikfrågor.

Elin Feldt kommer från Socialdepartementet, där hon arbetat med frågor om läkemedelsförmånen och Läkemedelsförmånsnämnden, samt varit delaktig i att arbeta fram den nya läkemedelslagen. Som utredare på LIFs samhällsekonomiska enhet kommer hennes uppgift att vara att ta fram fördjupade analyser och förslag i läkemedelspolitiska frågor.

– Alla tre bidrar med stor kompetens och viktiga och relevanta erfarenheter från olika sidor av hälso- och sjukvårdsområdet och speciellt området läkemedel, säger Richard Bergström, LIFs VD.

– Dessa rekryteringar är en fortsättning på den inriktning som LIF inledde redan 2005, då Anders Blanck rekryterades från en tjänst som departementsråd på Socialdepartementet till LIF som vice VD och chef för LIFs samhällsekonomiska enhet. Jag är övertygad om våra nya rekryteringar kommer att stärka LIF som relevant och angelägen samarbetspartner för hälso- och sjukvården.

– LIFs medlemsföretag har givit kansliet uppgiften att verka för goda förutsättningar för forskning och utveckling av läkemedel, till nytta för patienten och i nära dialog med andra samhällsaktörer. Med hjälp av våra nya medarbetare kommer vi att intensifiera det arbetet ytterligare, avslutar Richard Bergström.


Kontakt:
Richard Bergström, VD LIF
Tel nr 070-745 2974

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.