Skip to main content

Miljöinformation om 80 läkemedel på FASS.se

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 14:47 CET

Världens första system för miljöinformation om läkemedel publicerar i dag information om 70 nya substanser. Det sker på Fass.se, som är den viktigaste informationskällan om läkemedel i Sverige, tillgänglig för både sjukvården och privatpersoner.

– I höstas inledde vi det unika projektet med information om substanser mot depression och medel mot magsår, i ett pilotprojekt omfattande 10 produkter. Nu går vi vidare med två stora grupper läkemedel, könshormoner och antibiotika, säger Inger Näsman, ansvarig för miljöklassificeringen på Läkemedelsindustriföreningen, LIF.

– Det var viktigt att snabbt komma ut med information om just dessa två grupper, eftersom det är känt att de innehåller substanser som kan ha miljöpåverkan, säger Inger Näsman.

Klassificeringssystemet har tagits fram av i ett samarbete mellan LIF, Apoteket AB, Läkemedelsverket, Stockholms Läns Landsting och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Arbetet med genomgången av återstående produktgrupper kommer nu att ske enligt ungefär samma ordning som Läkemedelsförmånsnämnden gör sin genomgång. Genom att välja den turordningen säkerställer vi att de största och viktigaste läkemedelsgrupperna täcks relativt snabbt, medan mindre grupper med mindre användning kommer längre ned i prioriteringsordningen. Den totala genomgången beräknas ta cirka fem år.

Sammanlagt har genomgång skett av 140 läkemedelssubstanser, men många av dessa är gamla och saknar miljödata. Före 1995 fanns inga krav på miljödokumentation i samband med godkännande.

Miljöklassificeringen finns tillgänglig under respektive läkemedel på www.fass.se

Så här fungerar miljöklassificeringen: http://www.lif.se/Branschinformation/miljo.asp


Kontakt:

Inger Näsman, LIF
Tel 0707 – 45 38 61

Bengt Matsson, ordf i LIFs miljökommitté
Tel 070 – 575 7332

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera