Skip to main content

OECD visar på låga priser på läkemedel i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 10:50 CEST

OECD, samarbetsorganisationen för de trettio mest industrialiserade länderna, har idag presenterat en rapport om prissättning av läkemedel. Rapporten konstaterar inledningsvis att den största utmaningen är att hitta en balans mellan kortsiktiga vinster (till exempel lägsta pris just idag) och långsiktiga intressen, det vill säga insikten att betalning idag finansierar morgondagens läkemedel.

OECD jämför prisnivån på läkemedel genom PPP (purchasing power parity). På samma sätt har man beräknat relativpriser, det vill säga hur mycket det skulle kosta i lokal valuta att köpa en viss volym läkemedel. Om man tittar på Apotekets utförsäljningspris (AUP) hamnar Sverige på index 94, med Tyskland på 127, Danmark på 120, Norge på 119 och Finland på 111.

Även om man tar hänsyn till de låga distributionskostnaderna i Sverige, är prisnivån inte högre än genomsnittet (PPP) bland OECD-länderna.

- Rapporten visar att Sverige på ett bättre sätt än andra länder lyckats pressa priserna på generika, samtidigt som vi inte betalar "för mycket" för nya läkemedel, säger Richard Bergström, VD för LIF.

Rapporten förordar "value-based pricing", där priser på läkemedel sätts i förhållande till det värde de har för användarna.
- Detta är i linje med den svenska modellen där TLV (tidigare LFN) beslutar om subvention med utgångspunkten att få största möjliga nytta för varje satsad skattekrona.

OECD förordar en utveckling bort från fokus på styckekostnaden för piller och tabletter, till frågan om resultat. Rapporten förordar mer av diskussion mellan tillverkarna och köparna (stat och landsting) kring flexibel prissättning och paketlösningar, där företag även erbjuder tjänster och där sjukvården betalar för resultat.

- Här ligger vi efter andra länder, konstaterar Richard Bergström. I länder med mer marknadsbaserade system är det lättare för företagen att diskutera bredare lösningar.

Kontakt:

Richard Bergström 0707-45 29 74

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy