Skip to main content

Seminarium: Nordic Health Care Systems - Recent Reforms and Current Policy Challenges

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 14:57 CET

25 februari kl 13-16.30 på Clarion hotell, Skanstull

De nordiska ländernas hälso- och sjukvårdssystem uppfattas av många internationella betraktare som delar av en gemensam Nordisk modell. Detta beror delvis på att de utgår från en likartad värdegrund (”equity, solidarity and universality”), men också på att systemen länge utvecklades parallellt och i ungefär samma takt. Under de senaste åren har det emellertid blivit allt tydligare att de olika nordiska ländernas hälso- och sjukvårdssystem utvecklas åt delvis olika håll. Frågan är därför om vi fortfarande kan tala om en Nordisk modell?

European Observatory on Health Systems and Policies (Observatoriet) utgör ett nätverk av aktörer och forskare som studerar förändringar av hälso- och sjukvårdens organisation och policy i samtliga europeiska länder. Sverige är medlem i Observatoriet (via Socialdepartementet). Observatoriet presenterade under hösten 2009 en studie av hälso- och sjukvårdsorganisation och reformer i de Nordiska länderna genom boken ”Nordic Health Care Systems – Recent Reforms and Current Policy Challenges”. Boken diskuterar många olika teman som finansiering, utförande och fördelning av vården, olika aktörers roller, styrning och ledning av systemen m.m.

Vid seminariet - som hålls på engelska - kommer huvudlinjerna och slutsatserna i studien/boken att presenteras av professor Jon Magnussen*. Professor Richard Saltman**, som har mångårig erfarenhet av att följa det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, kommer att göra en särskild betraktelse av utvecklingen i Sverige och dess implikationer för framtiden.

Vid seminariet deltar också Håkan Wittgren, VD för Läkarförbundet, och Toivo Heinsoo, direktör för utveckling och styrning på Stockholms Läns Landsting samt stf landstingsdirektör, för att kommentera studien/boken utifrån sina utgångspunkter och erfarenheter. Seminariet modereras av professor Johan Calltorp, Nordiska Hälsovårdshögskolan.

Boken ”Nordic Health Care Systems – Recent Reforms and Current Policy Challenges” - finns att beställa på European Observatory’s hemsida (www.euro.who.int/observatory).
Seminariet ingår som första evenemang i det utbildningsprogram om Framtidens hälso- och sjukvård som LIF arrangerar under våren 2010.

Tid: 25 februari kl. 13.00 – 16.30
Plats: Clarion Hotel, sal C19 (Skanstull, Stockholm)

Detaljerat program kommer att publiceras på www.lif.se inom kort.

Anmälan till seminariet sker på www.lif.se under ”Utbildningar och möten/anmälning”

*Jon Magnussen: Professor of Health Economics, Department of Public Health and General Practice, University of Trondheim
**Richard Saltman: Professor of Health Policy and Management, The Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta. Research Director at the European Observatory on Health Systems and Policies

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy