Skip to main content

Stora läkemedelsföretag samarbetar för effektivare läkemedelsforskning

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 10:49 CET

Ett unikt samarbetsavtal slöts mellan åtta stora läkemedelsföretag i förra veckan. Avtalet innebär att företagen kommer dela med sig av forskningsresultat till varandra. Framförallt är det tidiga tester kring läkemedelssubstansers toxikologiska egenskaper som man kommer dela med sig av, för att effektivisera forskningen och undvika dubbelarbete.Av de substanser som tester inleds på är det bara några få procent som når fram till att bli ett godkänt läkemedel. De flesta substanserna faller bort vid de inledande testerna. Därför är det på tidigt stadium samarbetet sker. Företagen kan ta del av varandras resultat och på så sätt slippa utföra tester andra företag redan gjort. Att utveckla läkemedel idag kan ta så lång tid som 20 år från idé till färdig produkt. Det är givetvis en kostsam procedur som nu kan effektiviseras och göras billigare.”Läkemedelsföretag är vanligen mycket konkurrensinriktade och noga med att hålla på sina uppfinningar. Det som är spännande med den här utvecklingen är att företagen skapar en gemensam forskningsagenda i steget innan det blir dags att konkurrera. Det finns en tid för samarbete och en för stenhård konkurrens”, säger Richard Bergström VD för läkemedelsindustriföreningen, LIF.I samarbetet ingår Bristol-Myers Squibb, Merck Sharp & Dome, Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, Shering-Plough, Roche och SRI international. Samarbetet sker under överinseende av C-path institute, ett icke vinstdrivande företag med säte vid Universitetet i Arizona.Även inom Europa är ett samarbete på gång. Det är läkemedelsbranscherna i Sverige och Danmark som dragit igång ”Innovative Medicine Initiative”. Målet är att få ett samarbete inom hela EU och även här innefatta den tidiga forskningen. Men man vill även få fram ett samarbete för frågor gällande regler och lagar.

För mer info

http://www.c-path.org/

Kontakt

Richard Bergström

VD, Läkemedelsindustriföreningen

Tel. 0707-45 29 74

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera