Skip to main content

Lindahl biträder Bringwell vid försäljningen av NaturaMed Pharma AS och NaturaMed-Pharma AB

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 13:30 CEST

Bringwell AB (publ), noterat på NASDAQ OMX First North, har sedan en tid tillbaka arbetat med att utvinna synergier, effektivisera och förstärka organisationen samt renodla verksamheten. I samband med detta arbete har Bringwell haft en dialog med flera olika köpare angående en försäljning av verksamheten inom direktförsäljning som drivs genom de helägda dotterbolagen NaturaMed Pharma AS och NaturaMed-Pharma AB (tillsammans ”NaturaMed Pharma”). Denna process har utmynnat i att NaturaMed Pharma säljs till Volati AB, en privatägd svensk industriell investerare som vidareutvecklar bolag med fokus på långsiktigt värdeskapande. Försäljningslikviden uppgår till 308 MSEK på en kassa- och skuldfri basis.

Bringwell Retail säljer produkter till grossister och butiker i de nordiska länderna, som i sin tur säljer vidare produkterna till slutkonsument.  Här ingår välkända varumärken som Mivitotal, Eskimo-3, Kan Jang, Probi, WNT, Multipower, MOVO, Bio-Life med flera. Divisionen Export avser försäljning utanför Norden.

NaturaMed Pharma säljer ett eget sortiment av framförallt kosttillskott direkt till konsument via postorder/abonnemang i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Under de senaste 12 månaderna fram till den 31 mars 2014 omsatte NaturaMed Pharma 192 MSEK och hade ett rörelseresultat före avskrivningar om 50 MSEK.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Bringwell i transaktionen med ett team som har letts av Annika Andersson (Kapitalmarknad och Publik M&A) och Anders Moberg (M&A) med biträde av bl.a. Maria Arnoldsson, Felix Boman och Gabriela Baier-Sandén (Kaptalmarknad och Publik M&A), Jonas Löfgren (Life Science) samt Erik Brändt (EU och konkurrens).


Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar