WASP får extra kraft från NTU i Singapore

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 10:00 CEST

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till programmet The Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowships, där unga lovande forskare från hela världen får finansiering i ett år vid Nanyang Technological University, NTU, i Singapore och ett år vid något av de fem svenska universitet som är engagerade i Wallenberg AI, Autonomous System and Software program, WASP.

Belöning och olust tätt kopplat i hjärnan

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 08:45 CEST

Möss som saknar en viss mottagarstruktur på celler i hjärnan söker sig till saker som är förknippade med obehag, som inflammation och illamående, enligt en ny studie från Linköpings universitet. Fynden publiceras i tidskriften Journal of Clinical Investigation.

Upptäckten av ett metodfel kan förbättra epigenetisk forskning

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:45 CEST

En svaghet i en av de mest använda metoderna inom forskning om epigenetik kan leda till missvisande resultat, visar forskare vid Linköpings universitet. Upptäckten kan få stor betydelse för forskningsfältet, där ”big data” och avancerade DNA-analysmetoder används för att studera mycket stora mängder epigenetisk information. Fynden publiceras i tidskriften Nature Methods.

Mekanism bakom varför vissa väljer alkohol framför friska belöningar hittad

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 11:47 CEST

Förändringar i ett signalsystem i hjärnan bidrar till utveckling av alkoholberoende hos råttor, enligt en ny studie ledd av forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som publiceras i Science, pekar mot att det fungerar på liknande sätt även i människor.

Sommartips från LiU 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 09:51 CEST

Vi listar ett axplock av Linköpings universitets spännande forskare som inspiration under sommaren. Pressjouren är bemannad hela sommaren. Välkommen att ringa växeln 013-281000 för kontakt!

Två nya böcker om urbanisering och digitalisering

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 15:22 CEST

Linköpings universitets medverkan i årets Almedalsvecka inleds med ett dubbelt boksläpp. Det är två böcker som tar upp konsekvenserna av två av vår tids mest genomgripande förändringar; urbaniseringen och digitaliseringen.

Josefina Syssner som är universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska frågor vid Linköpings universitet diskuterar i sin bok ”Mindre många” vad som händer med de platser i Sverige som bebos av allt färre. Kan de anpassa sig och till och med utvecklas trots att de krymper?

– Det finns hopp, men då måste kommunerna arbeta på ett helt annat sätt med sina långsiktiga strategier, konstaterar Josefina Syssner.

Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och redaktör för antologin ”Ett smartare samhälle?” som handlar om vår tids digitalisering, sett ur ett brett samhällsperspektiv. De deltagande forskarna visar hur många olika världar förändras av digitaliseringen – också våra personliga och privata världar.

– Avsikten med antologin är att sprida erfarenheter från forskningen och bidra till ett smartare samhälle, säger Elin Wihlborg.

Josefina Syssner inleder programmet i East Sweden Arena på Strandvägen 4 måndagen den 2 juli kl 9.00 med programpunkten ”Urbanisering: anpassning och utveckling på platser som krymper”. Därefter går Elin Wihlborg, tillsammans med medförfattarna Lotta Gröning, politisk journalist och adjungerad lektor vid Linköpings universitet samt Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH, upp på scenen under rubriken "Från människa till cyborg – förstår vi egentligen digitaliseringens konsekvenser?". Moderator är teknikjournalisten och författaren Karin Adelsköld.

Film med Josefina Syssner

Film med Elin Wihlborg

Läs mer om Linköpings universitet i Almedalen 2018

Kontaktperson: Kommunikatör Björn Stafstedt, 013 - 013-28 68 63, bjorn.stafstedt@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Linköpings universitets medverkan i årets Almedalsvecka inleds med ett dubbelt boksläpp. Det är två böcker som tar upp konsekvenserna av två av vår tids mest genomgripande förändringar; urbaniseringen och digitaliseringen.

Läs vidare »

Logistikkunskap kan korta väntan på vård

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:32 CEST

"Vårdköerna kan kortas, men det finns inga snabba och enkla lösningar. Det handlar om hårt arbete av vårdens ledare och chefer i kombination med logistikkompetens" Det säger Malin Wiger, nybliven doktor inom vårdlogistik vid Linköpings universitet. I sin doktorsavhandling visar hon hur vården kan effektiviseras genom att fokusera på flödet av patienter och korta ledtiderna.

Digitalt spelbaserat läromedel ska höja matematikkunskaper

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 17:10 CEST

Ett nytt spelbaserat läromedel med verklighetsbaserade problem och 3D-modeller ska hjälpa till att öka engagemanget och motivationen för matematik i skolan. Startup-bolaget Visedu, som drivs av studenter från Linköpings universitet, får nu stöd av Visual Sweden för fortsatt utveckling. Till hösten släpps en alfa-version av läromedlet.

Visedu började sin idéresa hos Linköpings universitets innovationskontor, LiU Innovation, hösten 2017 där de ingick i programmet LiU Impact Factory, som ger studenter stöd för att göra verklighet av sina innovativa och hållbara idéer. Under ett sex månader långt specialanpassat program har de utvecklat sin idé, Mathetopia.

Intresset för Visedu och deras smarta tillämpning av 3D-visualisering i matematikläromedel har varit stort. Redan har ett 20-tal skolor har skrivit upp sig för att testa en alfaversion av Mathetopia till hösten. Nu får de även stöd av Visual Sweden.

– Att stimulera lärande är en central tillämpning av visualisering. Dessutom ser vi inom visualiseringsområdet och angränsande områden ett stort behov av arbetskraft framöver, där roligare matematikundervisning kan vara nyckeln till ökat intresse för utbildningsinriktningar som kan leda vidare till den typen av jobb, säger Anders Carlsson, processledare vid Visual Sweden.

Det långsiktiga målet är fler elever med gymnasiebehörighet. Genom Mathetopia ska matematiken upplevas meningsfull och rolig och samtidigt utmana varje elev på rätt nivå.

– Att inte förstå matematikens syfte är en viktig orsak till det låga intresset för matematik generellt. Det är superkul att få stöd för vårt angreppssätt till problemet. Visualisering spelar en viktig roll i vår lösning, säger Herman Eklund, vd och grundare för Visedu AB.

För mer information kontakta
Herman Eklund, vd och grundare Visedu AB, 0763499661, herman.eklund@visedu.se
Anders Carlsson, processledare Visual Sweden, 0705388908, anders.carlsson@visualsweden.se

---

Om ViSeDu AB
Visedu utvecklar läromedlet Mathetopia, ett spelbaserat läromedel i matematik för grundskolans högstadium. Mathetopia visualiserar matematikens tillämpningar i verkligheten och placerar lärandet i ett roligt och inspirerande sammanhang som passar dagens elever. Mathetopia hjälper samtidigt lärare att enklare förstå elevernas behov för en individanpassad inlärning.

Företaget får stöd från LiU Innovation som är Linköpings universitets innovationskontor och företagsinkubatorn LEAD. Visedu sitter på East Sweden Game, en gemensam arbetsyta och mötesplats för entreprenörer och skapare av spel och digitala upplevelser.

Följ läromedlets utveckling och anmäl intresse för testning på: www.mathetopia.se

Om LiU Innovation
Linköpings universitets innovationskontor, LiU Innovation, har uppdraget att stötta studenter, forskare och anställda vid LiU med idéutveckling. LiU Innovation spelar också en viktig roll i kunskapsöverföringen mellan Linköpings universitet och näringslivet i regionen. www.liuinnovation.se

Om Visual Sweden
Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 50-tal mindre, medelstora och stora företag. Visual Sweden siktar på att göra regionen till Europas mest attraktiva innovationsmiljö för visualisering och bildanalys.

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Ett nytt spelbaserat läromedel med verklighetsbaserade problem och 3D-modeller ska hjälpa till att öka engagemanget och motivationen för matematik i skolan. Startup-bolaget Visedu, som drivs av studenter från Linköpings universitet, får nu stöd av Visual Sweden för fortsatt utveckling. Till hösten släpps en alfa-version av läromedlet.

Läs vidare »

Förskollärarutbildning startar i Västervik, Hultsfred och Vimmerby

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:00 CEST

Hösten 2019 startar förskollärarutbildning i Västervik, Hultsfred och Vimmerby genom ett samarbete mellan Linköpings universitet och Campus i Småland. Ambitionen är att årligen anta minst 60 studenter. Utbildningen ska ges på lokala campus i de berörda kommunerna.

Det finns också en gemensam vilja till ytterligare samarbete, som kan gälla andra lärarprogram och högskoleutbildningar, uppdragsutbildning samt forsknings- och utvecklingsarbete.

Representanter för media är välkomna att närvara vid undertecknandet av avtalet, då även mer information ges om samarbetet.

Tid: Måndag 18 juni kl 10.00
Plats: Campus Västervik, Östersjövägen 8, Västervik.

Medverkande:
Roger Klinth, prorektor vid Linköpings universitet
Jörgen Nissen, ansvarig för lärarutbildning vid Linköpings universitet
Kommunalråd och campuschefer i Västerviks, Hultsfreds och Vimmerby kommun

Mer information:
Jörgen Nissen, ansvarig för lärarutbildning vid LiU, tel 011-363045, jorgen.nissen@liu.se
Jerry Engström, campuschef vid Campus Västervik, tel 0490-254114, jerry.engstrom@vastervik.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Hösten 2019 startar förskollärarutbildning i Västervik, Hultsfred och Vimmerby genom ett samarbete mellan Linköpings universitet och Campus i Småland. Ambitionen är att årligen anta minst 60 studenter. Utbildningen ska ges på lokala campus i de berörda kommunerna.

Läs vidare »

Ny spridningsväg för Alzheimers sjukdom upptäckt

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 14:35 CEST

Cellens skräphanteringssystem kan sprida skadliga klumpar av proteiner mellan nervceller i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, enligt forskare vid Linköpings universitet. Spridningen kan bromsas i experiment med odlade celler. Upptäckten, som publiceras i den ansedda tidskriften Acta Neuropathologica, kan få betydelse för utveckling av ny diagnostik och på sikt även läkemedel som bromsar spridningen.

Om Linköpings universitet (LiU)

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

LiU blev universitet 1975 och är idag 27 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Länkar