​Pengarna är fortfarande männens värld

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 14:19 CEST

Ekonomi är fortfarande till stora delar männens värld. De vet mer om grundläggande ekonomiska begrepp och har också bättre självförtroende än kvinnorna. Skillnaderna kan få stor betydelse under livet.

I Therése Linds doktorsavhandling i beteendeekonomi Financial Literacy, Motivated Reasoning, and Gender handlar två av fyra artiklar om skillnaderna mellan kvinnor och män i ekonomisk kunskap, och vad skillnaderna kan bero på.

En enkätstudie och en experimentell studie, visar att män generellt har större kunskap om grundläggande ekonomi. Thérese Lind har bland annat studerat folks kännedom om viktiga begrepp som inflation, avkastning och finansiell risk. Differensen är relativt stor – ungefär en poäng på en åtta-gradig skala.

– Jag är förvånad över den stora skillnaden. Kvinnor är väl integrerade i den finansiella sektorn och fler kvinnor än män studerar på universitet. Det måste finnas någon annan orsak till skillnaden, säger hon.

Avhandlingen visar också att män har bättre självförtroende i ekonomiska frågor, och att kvinnor generellt är mer osäkra och ängsliga när det gäller ekonomi. Detta kan ha stor betydelse för den allmänna känslan av välbefinnande.

Sett över ett helt liv kan skillnaderna få stora konsekvenser. Ju större finansiell kunskap en person har, desto klokare privatekonomiska beslut tenderar han eller hon att fatta. I ekonomiska termer kan det innebära större buffertsparande, större pensionssparande och en tryggare ekonomisk tillvaro – skillnader som över tid kan bli betydande och inte bara beror på att män i allmänhet tjänar mer.

Och orsaken? I avhandlingen resonerar Thérese Lind om att kvinnor kan uppleva ett ”stereotypt hot” (”stereotype threat”) när det gäller finansiella frågor, med andra ord att det lever kvar en bild av att ekonomi i första hand är ett område för män. Mer eller mindre medvetet kan det leda till att kvinnor drar sig för att engagera sig i privatekonomiska frågor.

Oavsett kön tycker många att privatekonomiska frågor är lite svåra och besvärliga, vilket kan spä på ett stereotypt hot. Kvinnor rapporterar samtidigt generellt ett lägre intresse för finansiella frågor.

Vad kan man göra åt skillnaden i kunskap?

– Jag tror det är jätteviktigt med tidig finansiell utbildning i skolan. Man måste ”boosta” både kunskap och självförtroende om finansiella frågor, men det är viktigt att dessa går hand i hand. Hos vuxna är det svårt att varaktigt höja kunskapsnivån. Kvinnliga förebilder, som ekonomer eller aktiebloggare, kan också spela en roll.

I avhandlingens tredje artikel undersöker Therése Lind om människor generellt föredrar att få respektive betala ut pengar på en och samma gång eller uppdelat över tid. Sådana preferenser kan spela stor roll för vardagliga beslut och i slutändan påverka folks finansiella situation. Vanligast är att man både vill ha och betala pengar som en klumpsumma vid ett tillfälle.

Den fjärde artikeln handlar om så kallat motiverat tänkande och visar att våra åsikter påverkar hur vi tolkar fakta i kontroversiella ämnen. Här finns en tidigare artikel om den studien: https://liu.se/nyhet/vi-tolkar-fakta-daligt-nar-det-handlar-om-invandring

---

Mer information: Thérese Lind, 013-281116 och therese.lind@liu.se.

Länk till avhandlingen:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-156648.

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommervarje fredag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Ekonomi är fortfarande till stora delar männens värld. De vet mer om grundläggande ekonomiska begrepp och har också bättre självförtroende än kvinnorna. Skillnaderna kan få stor betydelse under livet.

Läs vidare »

Hunden speglar ägarens stress

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2019 08:30 CEST

Stressnivåerna hos hundar och deras ägare följer varandra över tid, enligt en ny studie från Linköpings universitet. Forskarna tror att hundarna speglar sina ägares stressnivåer, snarare än tvärtom. Studien är publicerad i tidskriften Scientific Reports.

Senaste rönen om hörsel presenteras på konferens i Linköping

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 08:00 CEST

Vad är det som gör att demens utvecklas hos äldre personer och hur hänger sjukdomen ihop med hörsel? Det är ett av de ämnen som diskuteras när 150 hörselforskare möts under en konferens i Linköping 9–14 juni.

Världens järnvägsforskare samlas i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 08:56 CEST

Den 17-20 juni 2019 är Linköpings universitet värd för den internationella forskningskonferensen RailNorrköping 2019. Fler än 250 deltagare från 20 länder diskuterar och presenterar sina resultat. Ett av många heta ämnen på konferensen är att få fler tåg att komma i tid. Konferensen hålls i Kåkenhus, Campus Norrköping.

Parkinsons sjukdom kan spridas i hjärnan genom nyupptäckt mekanism

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 09:30 CEST

Små kanaler mellan nervceller är inblandade i en nyupptäckt mekanism för hur Parkinsons sjukdom kan spridas i hjärnan, enligt ny forskning från Linköpings universitet. Fynden visar att skadliga proteinklumpar kan binda till och åka snålskjuts med kanalproteinerna och på så sätt spridas till friska nervceller. Studien har publicerats i tidskriften Acta Neuropathologica.

​77 nya doktorer på akademisk högtid

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 10:06 CEST

På lördag, den 25 maj, är det dags för årets stora akademiska högtid på Linköpings universitet. 18 nya professorer, 77 doktorer och sju hedersdoktorer äras vid en ceremoni med åtföljande bankett i Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping.

Sensorn som reagerar på ljus, värme och beröring

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 10:12 CEST

Med inspiration från hudens eget sätt att fungera har forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, tagit fram en sensor väl lämpad för elektronisk hud. Den kan mäta förändringar i kroppstemperatur samt känna av både solljus och en varm beröring. Resultaten är publicerade i Advanced Functional Materials

Ökad segregation och ojämlikhet är resultatet av en marknadsutsatt skola

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 08:00 CEST

​Större skillnader i studieresultat mellan skolor och en förstärkning av boendesegregationen. Dessa är exempel på vad det marknadsutsatta utbildningssystemet i Sverige lett till. I en ny bok beskriver en rad forskare utvecklingen av det svenska utbildningssystemet och hur det påverkar lärare, elever och rektorer.

Framsteg i jakten på okända ämnen i dricksvatten

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2019 08:00 CEST

När vi dricker ett glas vatten får vi i oss en okänd mängd biprodukter som bildas i reningsprocessen. En stor del av dessa vet vi inte vilka de är. Med avancerad teknik har forskare vid Linköpings universitet dock kunnat detektera nya ämnen – i unika kombinationer för varje vattenverk.

Forskare som kan svara på frågor om EU-valet

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 09:10 CEST

Dessa experter vid Linköpings universitets kan svara på frågor som rör Europa och EU-valet.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Forskningsjournalist
 • Teknik.
 • modrnisocaoe.wuoesjttmkoantb@lhviunw.sljeyc
 • 013-286839

 • Presskontakt
 • Forskningsjournalist
 • Medicin och naturvetenskap.
 • kaceridon.tzsolwdezerlrjunxsd.lhledfificlejkr@xdliqlu.hdsewk
 • 013-28 13 95

 • Presskontakt
 • Forskningsjournalist
 • Samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap.
 • thgsercjesehe.cieknkstqyradandqw.alcmacxyasg@lxliuwx.saqexe
 • 013-28 22 51

 • Presskontakt
 • Redaktionschef
 • Allmänna presskontakter.
 • lespnnpaarvtt.fefatslkcmlozuf@hzlihpu.iyseqd
 • 013-28 16 93

Om Linköpings universitet (LiU)

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

LiU blev universitet 1975 och är idag 32 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Länkar