Skip to main content

Taggar

Bilaga LiU rekordstor donation 7 feb.pdf

Bilaga LiU rekordstor donation 7 feb.pdf

Dokument   •   2020-02-07 11:45 CET

En privat donation om 100 miljoner kronor ska stärka forskning inom barnmedicin vid Linköpings universitet. Donationen om 100 miljoner kronor är en av de största donationerna hittills från privatpersoner till ett universitet i Sverige, och den största någonsin till forskning vid Linköpings universitet.

Program Wallenbergs donationsprofessur

Program Wallenbergs donationsprofessur

Dokument   •   2020-01-29 12:28 CET

Programskrift för akademiska högtiden

Programskrift för akademiska högtiden

Dokument   •   2019-05-21 10:06 CEST

Genomsnittlig kognitiv förmåga i Sverige

Genomsnittlig kognitiv förmåga i Sverige

Dokument   •   2019-01-31 08:00 CET

Förklaring till höger: Genomsnittlig kognitiv förmåga per region. Nedtill: Den genomsnittliga kognitiva förmågan i Sveriges 75 arbetsmarknadsområden. Beräknad på män utifrån uppgifter från värnpliktsmönstring 1970-2006. Den genomsnittliga siffran för landet i sin helhet är 0, och vi visar regionala avvikelser från genomsnittet mätt i standardavvikelser. Källa: SCB, egna beräkningar.

Checklista nudge

Checklista nudge

Dokument   •   2019-01-24 08:00 CET

Olika socioekonomiska förhållanden i städerna Linköping och Norrköping

Olika socioekonomiska förhållanden i städerna Linköping och Norrköping. (Officiella data från SCB respektive Socialstyrelsen, 2015/2016)

Promotionsprogram 2017

Promotionsprogram 2017

Dokument   •   2017-05-17 14:07 CEST

Dessa har beviljats Seed Money

Dessa har beviljats Seed Money

Dokument   •   2016-11-21 08:00 CET

Mottagare av bidrag från The Seed Box 2016

Karta laboratoriet Flumes

Karta laboratoriet Flumes

Dokument   •   2014-11-05 10:00 CET

Slutlig rapport FUF-utredningen

Slutlig rapport FUF-utredningen

Dokument   •   2013-11-07 11:25 CET

Promotionsprogram Linköpings universitet våren 2013
Program invigning WREC 9 maj 2011

Program invigning WREC 9 maj 2011

Dokument   •   2011-05-05 12:11 CEST

Mobiltelefoner huvudtalare WREC

Mobiltelefoner huvudtalare WREC

Dokument   •   2011-05-05 12:12 CEST

Inbjudan boksläpp 24 maj

Inbjudan boksläpp 24 maj

Dokument   •   2010-05-18 10:55 CEST

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS inbjuder Dig till Boksläpp med glimtar från boken Tid: 24 maj 2010 kl 16.00 Lokal: Skvallertorget, Kungsgatan 38 vån 5, Norrköping