Skip to main content

Hotet om fosforbrist inte avvärjt

Nyhet   •   Okt 05, 2010 09:03 CEST

Fosfor är en ändlig resurs och för att inte hota jordens matproduktion krävs investeringar för återvinning i stor skala. Det hävdar LiU-forskare och internationella kollegor som varnar för en alltför enkel tolkning av en ny rapport om framtida fosforreserverna.

Enligt den nyligen utkomna rapporten från International Fertilizer Development Center (IFDC) är de globala reserverna av fosfor fyra gånger större än vad tidigare bedömningar visat.
Men forskare vid Linköpings universitet och Universitetet i Sydney, som förra året publicerade en studie om tillgången till det livsviktiga gödningsämnet fosfor, anser att de nya siffrorna måste tas med försiktighet.

-Ingen ifrågasätter att fosfor är oersättligt i den globala matproduktionen och att vi är ytterst beroende av denna ändliga resurs, säger Tina Neset, forskare vid Tema Vatten i natur och samhälle.

Den nya rapporten bedömer att de globala reserverna uppgår till 60 000 miljoner ton fosfatmalm, i stället för tidigare uppskattningar av bland andra US Geological Survey på 16 000 miljoner ton. Ökningen bygger dock nästan enbart på siffror från den största producenten Marocko med det ockuperade Västsahara, som höjt sina reserver från 6 000 till 50 000 miljoner ton - i så fall nära 85 procent av de globala reserverna. Det finns dock inga uppgifter om kvalitén eller kostnaderna för att utvinna dessa reserver.

-Med tanke på dessa osäkerheter får den nya bedömningen inte tas som en ursäkt att inte uppmärksamma och möta de globala utmaningarna för matsäkerheten, säger Tina Neset.

Enligt hennes och forskarkollegan Dana Cordells uppskattningar kommer utvinningstoppen, ”peak phosphorus”, i bästa fall inträffa ett antal decennier senare än som tidigare beräknat 2033. Det råder en stor skillnad mellan hur mycket som bedöms finnas kvar i berggrunden och hur mycket som verkligen kommer att kunna användas i jordbruket – och till vilken kostnad det blir tillgängligt för världens bönder.

Dana Cordell konstaterar att ingen regering har en plan för att långsiktigt säkra tillgången till fosfor för matproduktion.

-Vad som nu krävs är investeringar för återvinning av fosfor ur människors och djurs avföring och matavfall, säger hon.


Kontakt:
Tina Neset, 013-282288, tina.schmid.neset@liu.se

Global Phosphorus Research Initiative grundades i 2008 av Dana Cordell, Tina Neset och Jan-Olof Drangert vid Tema Vatten i natur och samhälle, Linköpings universitet, och Stuart White vid Institute for Sustainable Futures för att skapa en plattform för forskning och debatt om fosforbrist och hållbara lösningar. Idag ingår även Stockholm Environmental Institute, Wageningen University och University of British Columbia i initiativet.

Övriga länkar:
International Fertilizer Development Center

Dana Cordells avhandling The Story of Phosphorus: Sustainability implications of global phosphorus scarcity for food security.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera