Skip to main content

Hälsoprojekt räddar mödrars och barns liv

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 13:51 CET

Spädbarnsdödligheten sjönk till hälften och andelen kvinnor som dog av graviditets- och förlossningskomplikationer minskade till en fjärdedel. Det är resultatet av ett fyraårigt hälsovårdsprojekt i ett av Indiens fattigaste distrikt.

– Det är glädjande att man med relativt enkla medel, som mobila vårdcentraler, kunnat minska mortaliteten. Det lyckades tack vare att gravida och nyblivna mammor fick möjlighet att aktivt söka vård.

Det säger Siw Alehagen som nu tillsammans med AnnaKarin Johansson, Orvar Finnström och Göran Hermansson – alla vid Linköpings universitet – och indiska kolleger publicerar resultaten i tidskriften Rural and Remote Health.

Alehagen med en bakgrund som barnmorska och Johansson som distriktssköterska är båda forskare i omvårdnad. 2004 fick den indiska organisationen Pravara Medical Trust, Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet finansiering från Sida för att starta en femårig interventionsstudie i distriktet Ahmednagar i mellersta Indien.

Studien omfattar 235 byar där mer än hälften av invånarna lever under den indiska fattigdomsgränsen på 1 000 rupier (motsvarande 110 kronor) i månaden, och där hälso- och sjukvården låg på en extremt låg nivå.

Tre av fyra förlossningar skedde i kvinnans hem. Nära fem av 1000 gravida dog i samband med förlossningen, och 80 av 1000 nyfödda dog före sin ettårsdag. Över hälften av barnen under fem år var undernärda.

Projektet var inspirerat av den svenska modellen med sjuksköterskebaserade mödra- och barnhälsomottagningar, och målet var att sätta upp nio fasta och fem mobila primärvårdscentraler som kunde serva de mest isolerade byarna. 385 indiska sjuksköterskor, läkare, laboratoriearbetare och socialarbetare anställdes liksom 235 frivilliga kvinnor som lokala kontaktpersoner.

På några få år förändrades inställningen till mödra- och barnhälsovård. 2009 kom 63 procent av de nyfödda till en första kontroll före 16 veckors ålder, jämfört med 38 procent tre år tidigare. Under samma tid steg andelen sjukhusförlossningar från 40 till 74 procent. Andelen mödrar som dog i samband med graviditet och förlossning sjönk till knappt 1 av 1000 och spädbarnsdödligheten stannade på 43 av 1000.

Projektet är nu avslutat. Men trots brist på trygg finansiering rullar fortfarande tre av de mobila klinikerna, och de fasta primärvårdsmottagningar som inrättades fortsätter med sin verksamhet.

Artikel: Nurse-based antenatal and child health care in rural India, implementation and effects – an Indian-Swedish collaboration av SA Alehagen, O Finnström, GV Hermansson, KV Somasundaram, VB Bangal, A Patil, P Chandekar och AK Johansson. Rural and Remote Health 12:2140 (online) 2012.

Kontakt:
Siw Alehagen, universitetslektor, docent, 010-1031782, siw.alehagen@liu.se
AnnaKarin Johansson, universitetslektor, docent, 010-1037773, annakarin.johansson@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy