Skip to main content

Här vänds miljöutmaningar till lönsamma affärer

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 15:22 CEST

I nästa vecka, 22-24 oktober, hälsar Linköpings universitet fler än 150 konferensdeltagare från olika delar av världen välkomna till den vetenskapliga konferensen Greening of Industry Network, GIN2012, men de välkomnas också till sex kreativa Sustainability Jam Sessions. Som journalist är du välkommen att delta.

Greening of Industry Network, GIN2012, hålls för artonde gången. Konferensen har som mål att skapa en grönare industri genom en aktiv dialog i kreativa möten mellan akademin och näringslivet.

Vid tre olika tillfällen tror vi att du som journalist har störst nytta av att delta:

22 oktober 08.30. Invigning av konferensen på Konsert och kongress i Linköping med landshövding Elisabeth Nilsson, LiUs rektor Helen Dannetun och Maria-Laura Franco-Garcia, koordinator på GIN. Lyssna också på Handelsminister Ewa Björling, Petra Hammarstedt, vd för Qlean Scandinavia samt Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik, LiU.

23 oktober 12.00-18.00 Sustainability Jam Sessions som kommer att hållas hos sex olika värdar i regionen, Tekniska verken, Toyota Material Handling, Holmen Paper, Energikombinatet Händelö, Vreta Kluster samt Saab. Lunch serveras i samband med besöken. Mer information nedan.

24 oktober på förmiddagen är du även välkommen för visning och intervjuer hos Toyota Material Handling och Tekniska verken, föranmälan krävs. Mer information nedan.

24 oktober 12.00 Pressträff med uppsummering av såväl den vetenskapliga konferensen som de sex Sustainability Jam Sessions. Hålls på pressläktaren Konsert och Kongress i Linköping. Vi startar klockan 12.00 med en lätt lunch.

Deltar gör Gert Kindgren, Cleantech Östergötland, Stefan Jacobsson, Tekniska verken, Anders Claesson, vd BT Products, Toyota Material Handling, Olof Hjelm, professor Linköpings universitet samt representanter för GIN-konferensen.

Du kan självklart också delta i hela konferensen med fler än 20 vetenskapliga sessioner och presentationer från forskare från 25 länder. Hela programmet hittar du här

Registrera dig gärna här (speciellt om du önskar lunch) 

För mer information, se nedan eller kontakta:

Monica Westman, redaktör, kommunikationsavdelningen, LiU 013 28 68 39  monica.westman@liu.se

Anders Carlsson, kommunikatör, avd för Industriell miljöteknik, LiU 013 28 18 01  anders.carlsson@liu.se


Sex Jam Sessions, tisdag 23/10 12.00-18.00 (buss avgår från Konsert och Kongress i Linköping klockan 12.10) samt information om intervjutider onsdag förmiddag.

Jam Session 1 - Spara resurser ett rent nöje. Tekniska verken, Linköping.

Gärstadverket är en avfallsförbränningsanläggning som producerar el och värme. Tekniska verken behandlar avfall från ett trettiotal kommuner, såväl hushållsavfall som industriavfall. Värme när det är kallt och kyla när det är varmt och el hela tiden - det är vår produktion i ett nötskal. Vi utvecklar kontinuerligt vårt energisystem för att utnyttja alla resurser maximalt och skapa den bästa balansen mellan miljöengagemang och ekonomi.

Välkommen på ett besök!   Du har också möjlighet att besöka oss onsdag förmiddag, kontakta då Marie Lorentzon,  013-20 83 06 eller 070-339 83 06

Jam Session 2 – Hur kan en fabrik med nollutsläpp också blir den mest lönsamma? Toyota Material Handling i Mjölby

Välkommen att besöka Toyota Material Handlings miljöeffektiva måleri som öppnades för ett par år sedan. Här läggs fokus på att åstadkomma maximal produktivitet genom hög automatisering, men med miljöhänsyn. Måleriet är ett bra exempel på framgångsrikt samarbete mellan Toyota Material Handling, leverantörer, kommun, länsstyrelse och andra partners.

Du kan också besöka oss på onsdag förmiddag och får då möjlighet att se hur måleriet fungerar i praktiken och ställa frågor till projektledningen. Kontakta Anna Graf 0142 885 33 eller 0705 17 29 98 för mer information och bokning.

Jam session 3 - Hållbara resursflöden inom jord- och skogsbruksnäringarna. Vreta Kluster, Ljungsbro

Biodiesel till lantbruksmaskiner och traktorer, förnyelsebara gödselmedel, biogastillverkning på gårdsnivå och en multisåmaskin som gör bekämpningsmedel överflödigt kommer att möta GIN2012-deltagarna. Fyra företag presenterar sina utmaningar: Energifabriken, Biototal, Nässja Lantbruks AB och Gothia Redskap. Resultatet ska bli väldigt konkret och resultera i att företagarna får konferensdeltagarnas syn på företagens styrkor, svagheter, hot och möjligheter.

Jam session 4 – It och sensorer gör stor nytta i det grönas tjänst, Saab i Linköping.

Robotar som rengör fartygsbottnar, energi- och trafikstyrningssystem för städer, och inte minst system som skapar direktkontakt mellan beslutsfattare och stadens invånare är några av de it-lösningar som Saab idag erbjuder sina kunder.

Mycket av detta används i dag, men möjligheterna är oändliga. Hos Saab får du vidga dina vyer och se vad framtiden har att erbjuda.

Jam session 5 – Varje uns kan utnyttjas i Braviken, Norrköping

Strömmarna av cellulosabaserade råvaror är gigantiska på Holmen-ägda skogskombinatet Braviken. I ett bioraffinaderi skulle spill som spån, flis och bark kunna bli till värdefulla råvaror för tillverkning av miljövänliga kemikalier, nya material eller förnyelsebara drivmedel. Men vad krävs för att processen ska bli hållbart lönsam?

Lunch serveras på bussen, på väg från Konsert och kongress till Braviken.

Jam Session 6 – Industriell symbios i praktiken. E.ON på Händelö, Norrköping.

Energikombinatet på Händelö är världens mest effektiva och unikt i sitt slag. Överskott och restprodukter från en industri blir till värdefull råvara i nästa. Genom förtroendefull samverkan uppnår kombinatet ett större energiutbyte och större klimatnytta än vad varje verksamhet klarat på egen hand. Kombinatet har dessutom utvecklats utifrån helt kommersiella villkor. Representanter från E.ON och Lantmännen Agroetanol kommer att finnas på plats. Lunch serveras på bussen från Konsert och kongress till Händelö.

Mer utförliga beskrivningar av de sex värdarna finns här

Vill du vara säker på att få lunch och fika, registrera dig här 

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy