Skip to main content

Jakten på framtidens ingenjörer

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 09:34 CET

Rekrytering, lärande och kvalitetsarbete är några av de ämnen som tas upp på den tredje nationella utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar. Tekniska högskolan vid Linköpings universitet är värd för årets konferens.

I månadsskiftet november-december hålls den tredje utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar, i år arrangerad av Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Cirka 200 lärare, programansvariga och studenter inom ingenjörsutbildningarna samlas under två dagar på Campus Norrköping för att få inspiration, lyssna på presentationer och i rundabordssamtal diskutera rekrytering, högskoleverkets nya utvärderingssystem för ingenjörsutbildningarna och inte minst själva lärandet.

- Vi inleder konferensen med korta presentationer från industri och akademi. De ska ge deltagarna inspiration genom att berätta varför ingenjör är ett framtidsyrke, säger Svante Gunnarsson, professor vid Tekniska högskolan, med ansvar för konferensprogrammet.

Efter presentationerna följer också en paneldebatt om ingenjörsutbildningarna på temat jakten på framtidens ingenjör. Och hur många ingenjörer behövs det egentligen?

Konferensen är uppdelad i parallella sessioner kring lärande, kvalitetsarbetet - som tar upp högskoleverkets nya utvärdering, samt examensarbetet – kvaliteten på dem kommer att bli en viktig parameter vid utvärderingen av hela ingenjörsutbildningen i framtiden.

I en gemensam session presenteras också danska studier som visar vilka förväntningar ingenjörsstudenter har på sina studier och hur de förväntningarna infriats.

- Den här konferensen är det enda forum som finns för alla som arbetar med att utbilda ingenjörer, första konferensen hölls 2008 i Stockholm och den andra hölls 2009 i Lund, berättar Svante Gunnarsson.

Konferensen ska nu hållas vartannat år och det sker på uppdrag av rektorerna vid de tekniska högskolorna samt samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningarna. Teknikföretagen är i år med som sponsorer.

3:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar hålls på Linköpings universitet, 30 november – 1 december i Kåkenhus, Campus Norrköping

Program finns här

För mer information kontakta Svante Gunnarsson

013-28 17 47  
svante.gunnarsson@liu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy