Skip to main content

Norsk-svensk studie visar förlängd överlevnad vid småcellig lungcancer

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:17 CEST

Den ansedda tidskriften Journal of Clinical Oncology publicerar idag den s k IRIS-studien, en norsk-svensk studie av behandling vid spridd småcellig lungcancer. Studien har jämfört två olika kombinationer av cytostatika: karboplatin+ Campto och karboplatin + kapslar etoposid. Chansen att leva efter ett år ökade från 24 till 34 procent för de patienter som fick karboplatin + Campto, säger Sverre Sörenson, docent vid Hälsouniversitetet i Linköping och överläkare vid medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Småcellig cancer utgör 15 procent av all lungcancer i Sverige. 2/3 av patienterna med småcellig lungcancer har spridd sjukdom. Prognosen är dålig och med traditionell behandling bestående av cis- eller karboplatin plus etoposid är medianöverlevnaden 8-10 månader för patienter i gott allmäntillstånd vid behandlingsstart. Campto är ett nyare läkemedel som visat aktivitet vid småcellig lungcancer. I kombination med cisplatin har det i randomiserade studier gett förlängd eller likartad överlevnad jämfört med intravenöst etoposid och cisplatin.

Om IRIS-studien

Det primära effektmåttet var total överlevnad och det sekundära effektmåttet var livskvalitet och komplett respons. Risken att avlida var 41 procent högre med karboplatin + etoposid jämfört med karboplatin + Campto och ettårsöverlevnaden var 24 respektive 34 procent. Livskvaliteten var snarast bättre med karboplatin + Campto men skillnaderna var små. Studien var randomiserad och genomfördes på 16 norska och 7 svenska sjukhus i regi av de norska och svenska lungcancergrupperna. Totalt ingick 209 patienter i studien. 104 patienter fick fyra kurer med karboplatin och kapslar etoposid var tredje vecka, något som på många sjukhus varit den normala behandlingen vid spridd småcellig lungcancer. 105 patienter behandlades med karboplatin och Campto. Denna behandling gavs intravenöst en gång var tredje vecka, likaså fyra kurer. Det fanns ingen övre åldersgräns eller begränsning när det gällde allmäntillstånd.

Studien bedrevs på följande sjukhus:

Borås lasarett, Helsingborgs lasarett, Kärnsjukhuset i Skövde, Örebro Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Universitetssjukhuset i Linköping, Universitetsjukhuset i Lund, Bærum sykehus, Det norske Radiumhospital i Oslo, Hammerfest sykehus, Haugesund sykehus, Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Molde sykehus, Nordland sentralsykehus i Bodø, Sandnessjøen sykehus, St Olavs Hospital i Trondheim, Sykehuset Levanger, Sørlandet sykehus Arendal, Sørlandet sykehus Kristiansand, Ullevål universitetssykehus i Oslo, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, Volda Sjukehus, Ålesund Sjukehus

Andreas Hermes, Bengt Bergman, Roy Bremnes, Lars Ek, Sverre Fluge, Christer Sederholm, Stein Sundstrøm, Lars Thaning, Jan Vilsvik, Ulf Aasebø, and Sverre Sörenson. Irinotecan plus carboplatin versus oral etoposide plus carboplatin in extensive small-cell lung cancer: a randomized phase III trial. J Clin Oncol 26: 4261-4267, 2008.

Kontaktuppgifter:

Sverre Sörenson, docent vid Hälsouniversitetet i Linköping, Institutionen för Medicin och Hälsa, tel: 036-321000, mobil: 0736854700

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy